Výzva na výberové konania v rámci programu Erasmus+

pre uchádzačov o STAFF mobility na nadchádzajúci akademický rok 2022/2023


21. 06. 2022 09.30 hod.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Oddelenie programu Erasmus+ (OPE RUK) spúšťa výzvu pre uchádzačov o STAFF mobility na nadchádzajúci akademický rok 2022/2023. Výzva sa týka ako záujemcov o mobility za účelom výučby, resp. výučby + školenia (STA), tak i uchádzačov o mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT).

V platnosti ostáva, že záujemcovia o mobilitu za účelom školenia / odbornej prípravy (STT) sa budú môcť na predmetný typ mobility prihlásiť v priebehu celého daného akademického roka.

Deadline na podávanie online prihlášok, kt. sa tak týka výlučne mobilít za účelom výučby, resp. výučby + školenia (STA) stanovuje OPE RUK na 31. 08. 2022 o 23:59 hod.

Systém už teraz automaticky ponúka v prihláške AR 22/23. Ak máte záujem o E+ STT mobilitu do konca septembra 2022, je potrebné v kolónke academic year navoliť AR 21/22.

Odkaz na online prihlášku je k dispozícii tu:

Mobilita za účelom výučby / výučby + školenia - STA

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en

Mobilita za účelom školenia / odbornej prípravy – STT:

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

Všetky potrebné a užitočné informácie a inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry nájdete tu: https://uniba.sk/index.php?id=29428