VÝZVA NA VÝBEROVÉ KONANIA

NA UČITEĽSKÚ MOBILTU (STA) A MOBILTU ADMINISTRATIVNYCH PRACOVNÍKOV (STT) V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+


23. 11. 2021 10.29 hod.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ (OEPaE+ RUK) otvára Výzvu na realizáciu výberových konaní na učiteľskú mobilitu (STA) a mobilitu administratívnych pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2021/2022.

Prihlášky ako na učiteľskú mobilitu (STA), tak i mobilitu za účelom školenia (STT) sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Online prihlášku môžu uchádzači podávať cez nasledovný odkaz:

STA (učitelia) (EN)

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STA&sprache=en

STT (zamestnanci) (EN)

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=L&kz_bew_art=OUT&aust_prog=STT&sprache=en

Deadline na podávanie online prihlášok (týka sa mobilít za účelom výučby - STA) stanovuje OPE RUK na 5. 12- 2021 o 23:59 hod

Viac info o STA tu

Viac info o STT tu