XIX. Angiologický deň LF UK

Termín konania: 17. máj 2023


12. 05. 2023 11.24 hod.

 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská angiologická spoločnosť, o.z. SLS

si Vás dovoľujú pozvať na

XIX. ANGIOLOGICKÝ DEŇ

LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

pod záštitou

rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc.

a

dekana Lekárskej fakulty UK, prof. MUDr. Juraja Payera, CSc., MPH, FRCP, FEFIM

HLAVNÁ TÉMA:

Cievne komplikácie u diabetikov

Miesto konania: Malá poslucháreň NTÚ LF UK Sasinkova 4, Bratislava

Podujatie je zaradené do systému kreditového hodnotenia

 

Program si môžete stiahnuť TU

Viac informácií nájdete na stránke konferencie