XXVIII. ročník Memoriál prof. Ireny Jakubcovej

9. 11. 2023 hotel Tatra, Nám. 1. mája 5, Bratislava, 10. 11. 2023 NÚSCH a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava


24. 10. 2023 08.38 hod.

Organizátormi podujatia sú:

Slovenská kardiologická spoločnosť
Pracovná skupina pediatrickej kardiológie
Detské kardiocentrum, NÚSCH a.s.
Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC

Program memoriálu