XXVIIth Biochemistry Congress 2023

FEBS3+ Meeting 2023 10.9. - 13.9.2023 Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry


14. 04. 2023 08.41 hod.

 

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a informovať o konaní budúceho kongresu „ XXVIIth Biochemistry Congress 2023“,  ktorý je organizovaný ako FEBS3+ meeting v príjemnom prostredí vo Vysokých Tatrách v Grand hoteli Bellevue.

Kongres organizuje  Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v úzkej spolupráci s Českou, Maďarskou a Ukrajinskou spoločnosťou s podporou  medzinárodnej organizácie  FEBS. Koná sa v období, keď si vedecká komunita pripomína objav prvej rekombinantnej molekuly DNA. Pozvaní sú tiež významní vedci zo zahraničia.    

Konferencia poskytuje platformu na prezentáciu a diskusiu o aktuálnych trendoch vo výskume v Life Sciences,  biomedicínskom a bioinformatickom výskume, ale aj náhľady na multidisciplinárny prístup vo vzdelávaní v príbuzných vedných odboroch, v biochémii, molekulárnej biológii, biomedicíny a iných.

Pre výskumných pracovníkov, pedagógov  ako aj mladých vedcov, študentov  ponúka možnosť prezentovať  a zdieľať svoj výskum spolu so zahraničnými kolegami a  nadviazať  možné budúce  vedecké spolupráce.

Všetky dostupné informácie o budúcom kongrese ako aj otvorenie registrácie sú dostupné na novej  kongresovej  web stránke spoločnosti SSBMB https://ssbmb2023.sk