Zasadnutie Asociácie lekárskych fakúlt Českej republiky a lekárskych fakúlt Slovenskej republiky

v dňoch 27. a 28. októbra 2017 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava


18. 10. 2017 10.23 hod.

Spectabilis, vážený pán dekan,

dovoľujem si Vás pozdraviť z najstaršej slovenskej lekárskej fakulty UK v Bratislave a zároveň Vás osloviť v súvislosti s prípravou nášho tradičného stretnutia v rámci každoročného zasadnutia Asociácie lekárskych fakúlt Českej republiky a lekárskych fakúlt Slovenskej republiky.

Naše tohtoročné stretnutie sa uskutoční v dňoch 27. a 28. októbra 2017 v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava, kde bude zabezpečené aj ubytovanie pre účastníkov.

Stretnutie organizačne zabezpečuje firma PROGRESS, Travel Agency Košice. Kontaktnou osobou je Ing. Gabriela Kontrová, tel. č.: +421 940 849 264.

Spectabilis, vážený pán dekan, prosím Vás,  aby najneskôr do 31. augusta 2017 vykonala Vaša fakulta rezerváciu ubytovania na e-mailovej adrese: gabriela.kontrovaprogress.eu.sk; Účastníci si budú ubytovanie hradiť samostatne. Zároveň Vás prosím, aby ste prípadné zmeny v počte účastníkov oznámili na sekretariát dekana Mgr. Barbore Skalníkovej, e-mail: barbora.skalnikovafmed.uniba.sk; resp. na telefónne číslo: +421 2 593 574 66; fax číslo: +421 2 593 572 01.

REGISTRÁCIA NA UBYTOVANIE

Prosím Vás, aby ste oznámili na adresu sekretariátu dekana kontaktné údaje Vašich zástupcov do jednotlivých sekcií najneskôr do 31. 8. 2017. Témy na rokovanie v sekciách Vám budú oznámené dodatočne a radi privítame Vaše návrhy, o ktorých by sme spoločne diskutovali na našom stretnutí v jednotlivých sekciách.

V prípade, že budete na stretnutie cestovať autom, ponúkame ubytovanie pre šoférov v hoteloch v blízkosti konania stretnutia. Túto skutočnosť treba uviesť pri rezervácii ubytovania

V prípade, že budete na stretnutie cestovať autobusom, alebo vlakom, ponúkame možnosť odvozu z autobusovej alebo železničnej stanice služobným autom. V tejto záležitosti kontaktujte sekretariát dekana.

Srdečne Vás pozdravujem a teším sa na naše stretnutie.

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan  Lekárskej fakulty UK v Bratislave

 

Program stretnutia

piatok 27. 10. 2017:

12:30 - 13:45 hod.      Registrácia účastníkov, obed;

14:00 - 14:45 hod       Ubytovanie

15:00 - 16:00 hod.      Slávnostné otvorenie - spoločné rokovanie všetkých zástupcov LF;
                                      Organizačné informácie.

16:00 - 18:00 hod.      Rokovanie v sekciách; občerstvenie podané počas rokovania;

19:00 - 24:00 hod.      Spoločná večera, spoločenský večer;

sobota 28. 10. 2017:

07:00 - 08:45 hod.       Raňajky;

09:00 - 10:00 hod.       Rokovanie v sekciách; občerstvenie podané počas rokovania;

10:00 - 10:30 hod        Odhlásenie ubytovania;

10:45 - 11:45 hod.      Spoločné rokovanie, vyhodnotenie a prezentácia záverov z rokovaní;
                                      Ukončenie;

12:00 hod.                   Obed;.

 

Sekcie

SEKCIA  DEKANOV:

Koordinátor: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
juraj.stenofmed.uniba.skdekanfmed.uniba.sk;

SEKCIA PRODEKANOV PRE VEDECKÚ

ČINNOSŤ,  GRANTOVÚ PROBLEMATIKU

A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:

Koordinátor: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
peter.valkovicfmed.uniba.sk;

SEKCIA ŠTUDIJNÝCH PRODEKANOV

PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 V ŠTÁTNOM JAZYKU:

Koordinátor: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
viera.stvrtinovafmed.uniba.sk;

SEKCIA ŠTUDIJNÝCH PRODEKANOV

PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 V ANGLICKOM JAZYKU A PRE

ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

Koordinátor: prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
igrid.brucknerovafmed.uniba.sk;

SEKCIA ŠTUDIJNÝCH PRODEKANOV

PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM ZUBNÉ

LEKÁRSTVO:

Koordinátor: MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
bohuslav.novakfmed.uniba.sk; bohuslav.novakousa.sk;

SEKCIA PRODEKANOV PRE SPOLUPRÁCU

SO ZDRAVOTNÍCKYMI ZARIADENIAMI,

ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ A

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM:

Koordinátor: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.
juraj.payerru.unb.sk;

SEKCIA TAJOMNÍKOV:

Koordinátor: Ing. Adela Kubíniová
adela.kubiniovafmed.uniba.sk;

SEKCIA PREDSEDOV

AKADEMICKÝCH SENÁTOV:

Koordinátor: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
daniel.bohmerfmed.uniba.sk;

SEKCIA ŠTUDENTOV:

Koordinátor: Adrián Augustín Kiss
adrianaugustinkissgmail.com;