Zaujíma nás váš názor na kvalitu výučby na LF UK v Bratislave!

Študenti už môžu hodnotiť výučbu počas zimného semestra 2023/2024.


29. 02. 2024 08.22 hod.

Pre Lekársku fakultu UK v Bratislave je veľmi dôležitá spätná väzba od študentov a študentiek na prednášky, cvičenia či stáže. Preto by sme vás chceli požiadať o vyplnenie študentskej ankety. Hoci sa overujete menom a heslom ako do AIS-u, nie je možné vás identifikovať, anketa je anonymná. Prosím, odpovedzte nám na niekoľko otázok. Vaše hodnotenie je veľmi dôležité pre vedenie fakulty, vedúcich ústavov a kliník, ale aj pedagógov. Nájdime spolu miesta, ktoré fungujú skvele a ktoré môžeme zlepšiť.

Anketa je dostupná tu - https://www.fmed.uniba.sk/ankety/