Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné štúdium

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia pošlite najneskôr do 31. 1. 2020


14. 01. 2020 09.29 hod.

 

Lekárska fakulta UK v Bratislave  otvára od 1. februára 2020 jednoročné špecializačné štúdium „Zdravotnícky manažment a financovanie“ pre absolventov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva resp. stomatológie.

Teoretická výučba sa bude realizovať formou štyroch týždňových kurzov vo februári 2020, v júni 2020, v septembri 2020 a v januári 2021 v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 2.

Praktická výučba bude prebiehať na pracovisku účastníka štúdia.

Organizátorkou štúdia je PhDr. Ivana Vojteková, PhD. - kontakt: tel.: 0903 792 446,
e-mail: ivana.vojtekovafmed.uniba.sk

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2020 na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK
Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia
a zahraničných stykov LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia