Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné štúdium

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia pošlite najneskôr do 31. 1. 2022


11. 01. 2022 21.22 hod.

 

Lekárska fakulta UK v Bratislave  otvára od 1. februára 2022 jednoročné špecializačné štúdium „Zdravotnícky manažment a financovanie“ pre absolventov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva resp. stomatológie.

Teoretická výučba sa bude realizovať formou štyroch týždňových kurzov vo februári 2022, v júni 2022, v septembri 2022 a v januári 2023 v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Sasinkova 2 alebo dištančnou formou výučby podľa epidemiologickej situácie.

Praktická výučba bude prebiehať na pracovisku účastníka štúdia.

Odborným garantom štúdia je doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave.

Organizátorkou štúdia je PhDr. Ivana Vojteková, PhD. - kontakt: tel.: 0903 792 446, e-mail: ivana.vojtekova@fmed.uniba.sk

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2022 na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK
Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia stiahnete TU. 

Čestné vyhlásenie stiahnete TU.