Zlatá promócia absolventov

Lekárskej fakulty UK z roku 1974


24. 05. 2024 13.46 hod.

Po 50 rokoch od promócie sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave stretlo 45 absolventov Lekárskej fakulty UK v Bratislave z roku 1974, ktorým bol udelený čestný titul Medicinae doctor honorabilis. Z rúk prvého prodekana pre zastupovanie dekana LF UK prof. Petra Valkoviča si počas slávnostného podujatia prevzali svoje diplomy.

Títo skvelí lekári, odborníci, študovali i začínali pracovať v dobe socializmu. Svoju prácu vždy vykonávali poctivo a najlepšie, ako vedeli. Liečili, vzdelávali a bádali. Stali sa vynikajúcimi odborníkmi, na ktorých s vďačnosťou spomínajú ich pacienti aj študenti. Mnohí vykonávali funkcie primárov, prednostov kliník, riaditeľov nemocníc či iné riadiace funkcie v oblasti zdravotníctva a školstva. Viacerí z absolventov 1974 dosiahli hodnosť profesora či docenta, vedecký titul doktora či kandidáta vied.

Vďaka slávnostnej príležitosti sa mnohí z nich stretli až po rokoch. V rovnakej aule, v akej si preberali svoje diplomy, si teraz za prítomnosti rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc., prevzali diplom s udeleným čestným titulom Medicinae doctor honorabilis:

Eva BARTELS

Angelika BÁTOROVÁ

Lívia BAUMANNOVÁ

Marianna BEZEKOVÁ

Rudolf BLAHUNKA

Peter BREIER

Vladimír BREŠŤANSKÝ

Zora BROSCHOVÁ

Peter BULIŠČÁK

Martin ČULEN

Jozef DINKA

Mária DRAVECKÁ

Juraj DROBNÝ

Dušan DZURIAK

Zuzana FERANČÍKOVÁ

Mária Táňa HLAVAČKOVÁ

Igor HOLAN

Eva HOLANOVÁ

Zuzana HOLČÍKOVÁ

Miroslav HUDÁK

Martin CHREN

Juraj KLAČANSKÝ

Miroslava KMEŤOVÁ

Daniela KOBZOVÁ

Renata KÖNIGOVÁ

Klára KOSSÁROVÁ

Jaroslav KRESÁNEK

Viera KRISTOVÁ

Vladimír KRIŽAN

Ľubica MICHALÍKOVÁ

Jaroslava OROSOVÁ

Peter PONŤUCH

Ľudovít PRAVDA

Oľga SADOVSKÁ

Oliver SADOVSKÝ

Zdenko SALMÁŠ

Eva ŠTEFČÍKOVÁ

Martin TESÁK

Mária TÓTHOVÁ

Klára VNENČÁKOVÁ

Helena WÁGNEROVÁ

Peter ZÁHORANSKÝ

Janka ZÁLEŠÁKOVÁ

Viera ZEMANOVÁ

Štefan KRAJČÍK

Ďakujeme za ich celoživotnú nasledovaniahodnú prácu.

Ďakujeme vedeniu LF UK a organizátorom za realizáciu tejto milej spomienky. Pozrite si s nami fotografie, zachytávajúce krásnu a dojímajú atmosféru z priebehu Zlatej promócie 2024.