Covid19 - Informacie pre stipendistov SAIA

opatrenia prijímané inštitúciami a štátnymi orgánmi pre predchádzanie a spomalenie šírenia Covid-19


13. 03. 2020 11.06 hod.
Od: Michal Fedak

V súvislosti s opatreniami prijímanými inštitúciami a štátnymi orgánmi pre predchádzanie a spomalenie šírenia Covid-19 informujeme od 3. 3. 2020 štipendistov SAIA o aktuálnych podmienkach v súvislosti s financovaním ich individuálneho pobytu na Slovensku, resp. aj o situácii na Slovensku všeobecne, a informácie podľa potreby a vývoja situácie. Taktiež aktualizujeme aj na našej webstránke, konkrétne v časti Aktuality, resp. News:

https://www.saia.sk/sk/aktuality/covid19-info-stipendisti/
https://www.saia.sk/en/news/covid-19-information-for-scholarship-holders/

Zverejňované informácie sa týkajú štipendistov nasledujúcich programov:

- Národný štipendijný program SR
- CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
- Akcia Rakúsko – Slovensko

Veríme, že aj tieto informácie pomôžu Vám a zamestnancom pri komunikácii so štipendistami ohľadom zmien v ich pobytoch v súčasnej neustále sa meniacej situácii.