ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+

STÁŽ PRE ak.r. 2020/2021


27. 03. 2020 15.43 hod.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK predlžilo Výzvu na podávanie si prihlášok na Erasmus+ stáž pre akademický rok  2020/2021 až do 30.04.2020.

Výzva na mobilitu stáž (letnú, predštátnicovú, doktorandskú) na AR 2020/2021 bude prebiehať stále v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.

Prihláška Erasmus+ stáž! 

Prihláška Erasmus+ stáž- doktorandi! 

Deadline pre odovzdanie prihlášok na Erasmus+ stáž (letnú, predštátnicovú, doktorandskú) spolu s jazykovým certifikátom a potvrdenými mimoškolskými aktivitami je 30.04.2020!

Prihlášky na Erasmus+ absolventskú stáž pre AR 2020/2021 sa bude podávať online, informácie nájdete TU.