Informačné stretnutie zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR so študentami LFUK

zo dňa 4. 3. 2019 - doplnenie liniek


19. 03. 2019 11.36 hod.

Rezidentský program

Dňa 4. 3. 2019 sa uskutočnilo informačné stretnutie zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR so študentami LFUK. Stretnutie bolo pod záštitou štátneho tajomníka MZSR prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc. Za Odbor zdravotníckeho vzdelávania MZ SR sa ho zúčastnili prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD.  a Mgr.  Katarína Plháková. Na stretnutí bola taktiež prítomná MUDr. Jana Bendová, PhD., hlavná odborníčka MZSR pre všeobecné lekárstvo a MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZSR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.

Študenti boli informovaní o možnostiach rezidentského programu, formách prihlásenia sa do programu, organizačných a právnych náležitostiach. Študenti významne diskutovali a mali na zástupcov MZSR mnohé otázky.    

 

V nadväznosti na Informačné stretnutie poskytujeme sľúbené linky:

  • Kompletné informácie MZSR o rezidentskom programe: www.health.gov.sk
  • Stránka na Facebook-u,kde sa môžu záujemcovia o rezidentský program dozvedieť o aktuálnom dianí: https://www.facebook.com/<wbr />Rezidenti-241986649699020/
  • kongresy všeobecných lekárov, kde sú vítaní aj záujemcovia o špecializačné štúdium všeobecného lekárstva či rezidentský program
    • 1. dni  mladých praktikov: www.mladipraktici.sk
    • Európska konferencia všeobecných a rodinných lekárov WONCA 2019 v dňoch 26.-29.6.2019. Registračný poplatok pre študentov je 150 Eur, ak sa však prihlásia cez Spolok medikov ako dobrovoľníci a budú pomáhať s organizovaním konferencie, vstup budú mať samozrejme zadarmo. Webstránka:  www.woncaeurope2019.org<wbr />. Facebook: https://www.facebook.com/<wbr />WONCAEurope2019/
    • Výročná konferencia všeobecných lekárov vo Vysokých Tatrách: vpl2019.sk Študenti majú vstup voľný: