Uznesenie vedenia LF UK v Bratislave zo dňa 7. 3. 2020

opatrenia zamerané na prevenciu šírenia infekcie koronavírusom COVID-19


08. 03. 2020 09.44 hod.

 

Po zhodnotení aktuálnych informácií sa Vedenie LF UK rozhodlo pre nasledujúci postup a opatrenia zamerané na prevenciu šírenia infekcie koronavírusom COVID-19:

 • Prerušená výučba na Lekárskej fakulte UK v Bratislave sa obnoví od utorka 10. 3. 2020 od 7:30 hod. pokiaľ nebudú Univerzitou Komenského prijaté prísnejšie opatrenia.
 • Obnovená výučba bude obmedzená a modifikovaná. Na klinických pracoviskách sa bude realizovať tak, aby bol vylúčený kontakt študentov (všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku) a pacientov – t.j. výučba sa bude realizovať formou seminárov a to v tých priestorov kliník, kde nehrozí styk študentov s pacientami. Túto výučbu bude možné realizovať aj v priestoroch Teoretických ústavov LF UK (prednáškové miestnosti), prípadne v prednáškových sálach nemocníc (túto možnosť ale bude potrebné ešte overiť)
 • Výučba na Klinike infektológie a geografickej medicíny nebude prebiehať, výučba sa bude realizovať výhradne mimo budovy tejto kliniky v náhradnom čase, ktorý učí prednosta kliniky.
 • Študenti programu General Medicine z Iránu, ktorí v posledných dvoch týždňoch navštívili Maďarsko alebo Irán zostanú v domácej karanténe 14 dni od návratu na Slovensko a budú dôrazne požiadaní, aby sa, ak ostanú v karanténe, nestretávali so spolužiakmi a aby v nasledujúcich mesiacoch v žiadnom prípade už necestovali mimo Slovensko.
 • Všetci študenti programu Dentistry ostanú až do 20. 3. 2020 doma v karanténe a budú dôrazne požiadaní, aby sa nestretávali so spolužiakmi a aby v nasledujúcich mesiacoch v žiadnom prípade už necestovali mimo Slovensko.
 • Prednášky budú prebiehať nekontaktnou formou (samoštúdium), pričom vyučujúci v predstihu vzhľadom na plánovaný termín prednášky, zašle na Študijné oddelenie prednášku v elektronickej forme a túto prepošlú študijné referentky študentom. Prípadne môžu prednášajúci prednášky umiestniť na webovú stránku pracoviska, ale musia o tom informovať študijné oddelenie, ktoré následne bude informovať študentov.
 • Vstup na Dekanát nebude pre študentov možný. Študenti budú komunikovať s príslušnými pracovníkmi dekanátu iba prostredníctvom e-mailov.
 • Do budovy Starých a Nových teoretických ústavov a na Moskovskej ulici bude možný vstup iba cez hlavný vchod, kde sa vstupujúcim študentom bude merať teplota bezkontaktným teplomerom.
 • Obedy sa budú vydávať iba pracovníkom LF UK, študenti a dôchodcovia, ktorí už nepracujú na LF UK nebudú môcť do priestorov jedálne vstupovať. Pracovníci jedálne, ktorí vydávajú stravu budú nosiť rúška.
 • Žiadame pracovníkov aj študentov, aby v maximálnej možnej miere obmedzili osobný kontakt (podávanie rúk).
 • V rámci preventívnych opatrení LF UK urobila všetko pre zabezpečenie rúšok, zatiaľ sa podarilo objednať 1800 ks. Nakoľko rúšok nie je v rámci SR dostatok, prednostne budú prideľovane starším pedagógom, ďalej študentom a pedagógom s chronickými ochoreniami a zníženou imunitou. Spôsob prideľovania bude oznámený v pondelok.
 • Vedenie LF UK monitoruje všetky aktuálne informácie, je v kontakte so zodpovednými autoritami a aktuálne informácie budú zverejňované na webových stránkach LF UK.
 • Uvedené opatrenia sú platné okamžite a to až do odvolania.
 • Ďalší postup sa bude koordinovať aj s Rektorátom Univerzity Komenského a aj na základe informácií z Rektorátu UK sa budú zavádzať prípadné ďalšie opatrenia.
 • Informácia o skončení opatrení bude uverejnená na webových stránkach LF UK.Ďalšie informácie

 • Na nižšie vedenej stránke možno nájsť verziu manažmentu pacienta so suspektnou alebo potvrdenou infekciou COVID-19:

https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/ 

 • ďalšie informácie pre pacientov vo forme infografiky ku COVID-19, možno nájsť na stránke:

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/