XII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2020!

Ukončenie prímania vašich abstraktorv a posterov je 1.5.2020


31. 03. 2020 12.52 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v prvom rade nám dovoľte vás pozdraviť a popriať pevné zdravie a veľa síl do nastavujúceho veľmi náročného obdobia.

Ďalší, už XII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov vám prinášame v čase, kedy mnohí z vás majú obmedzené možnosti prezentovať svoje štúdie, svoje vedecké práce. Dlho sme rozmýšľali, či konferenciu spustiť. Nakoniec sme sa rozhodli kladne, aj vzhľadom na to, že celá konferencia prebieha výlučne v elektronickej online podobe. Sme presvedčení, že práve veda a poznávanie sú alfou a omegou našej budúcnosti a preto veríme, že z hľadiska prezentácie výsledkov vašich odborných prác bude aj tento ročník veľkým prínosom  Takisto budeme radi ak vám priestor na vedecky dialóg prostredníctvom diskusii pod vašimi príspevkami poskytne dostatočný priestor pre výmenu a získanie nových poznatkov. 

V súvislosti s ochorením COVID-19 sme sa rozhodli aktuálny ročník konferencie otvoriť bez akejkoľvek úhrady.

Aktuálne je deadline pre prijímanie vašich abstraktov ako aj posterov nastavený na deň 1.5. 2020. Zmenou oproti predošlým ročníkom bude ich  priebežne publikovanie v poradí akom ich od vás obdržíme

Pripomíname, že konferencia je otvorená pre všetkých vedcov a študentov, bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do 35 rokov.

V prípade akejkoľvek zmeny vás budeme ad-hoc informovať.

Prajeme vám všetkým ešte raz pevné zdravie a veľa síl !!!

Za realizačný tím Občianskeho združenia Preveda:

Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca, SAV,  Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Ing. Pavol Farkaš, PhD., Chemický ústav, SAV,  Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava


konferencia.preveda@gmail.com
www.preveda.sk/conference