Informačný seminár SAIA

o štipendiách pre študentov, doktorandov do zahraničia.


22. 10. 2018 15.36 hod.

 

Dňa 24. 10. 2018 o 13.00 hod. sa na pôde UK, bude konať informačný seminár SAIA o štipendiách pre študentov, doktorandov do zahraničia.

Uskutoční sa v priestoroch PRAF UK v miestnosti Auditorium Maximum, na 2. poschodí starej budovy UK.

Čas: 13.00 – 15.00 hod

Viac informácii viď plagát.