MEDICAMENTA NOVA - 36. seminár

31. januára 2019 o 13.30 hod. Veľká poslucháreň NTÚ LF UK, Sasinkova 4, Bratislava


14. 01. 2019 14.31 hod.

 

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE A KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF UK

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ FARMAKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

SLOVENSKÁ LEKÁRNICKA KOMORA

 

Organizačný výbor:
Kristová V.
Laššánová M.
Kriška M.
Tisoňová J.
Wawruch M.
Mušková M.

 

Podujatie je hodnotené kreditmi SLeK a CME.

 

Program: Aktuálne problémy biologickej liečby 

Úvodné slovo

Kristová V.

Biologická liečba a jej uplatnenie v klinickej praxi

Wawruch M. (30 min.)                                                                            

Prienik biosimilárov do klinickej praxe – možnosti a bariéry

Klimas J. (30 min.)                                                                                          

Biosimilárne lieky na Slovensku a v Európe

Obšitnik B.  (30 min.)

Biologická liečba v dermatológii

Šimaljaková M. (30 min.)

Riziká biologickej liečby

Kriška M. (20 min.)

Nové lieky

Imunoterapia v onkológii

Světlovska D., Mardiak J. (20 min.)

Záverečné slovo

Mušková M.

 

 

Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.                    Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.                      

                    SFS                                                                  SLS

 

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.                RNDr. Mária Mušková, PhD.

                      SSKF                                                                  SLeK

 

Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

             ÚFKF LF UK