Mesačná stáž - Nemecko, Brazília a Taiwan

Deadline na prihlásenie 15. 2. 2019


09. 01. 2019 08.35 hod.

Mesačná stáž v Nemecku

LF UK vyhlasuje konkurz na letnú stáž v Nemecku na klinikách MediClin.

Viac info nájdete na letáku.

Deadline na podanie prihlášky a jazykového certifikátu:  15. 2. 2019.

Prihláška

 

Mesačná stáž v Brazílii.

LF UK vyhlasuje konkurz na letnú stáž v Brazílskom Recife vo fakultnej nemocnici Instituto Materno-Infantil de Pernambuco

Viac info najdete na letáku.

Deadline na podanie prihlášky a jazykového certifikátu:  15. 2. 2019.

Prihláška

 

Mesačná stáž v Taiwane.

LF UK vyhlasuje konkurz na letnú stáž v TAIWANE na Chung Shan Medical University

trvanie praxe: 1 mesiac, júl alebo august 2019

študent si hradí všetky náklady spojené s pobytom (možnosť ubytovania na internáte)

Viac info nájdete na letáku.

Deadline na zaslanie motivačného listu a CV v anglickom jazyku do 15. 2. 2019 na med_edu@fmed.uniba.sk