Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana LFUK

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023


12. 10. 2018 10.51 hod.

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.  (I. chirurgická klinika LF UK a UNB)

navrhovatelia:
MUDr. Boris Hrbatý, PhD.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Ing. MUDr. Andrea Bolgáčová
MUDr. Mária Zemanová

profesný životopis                tézy

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. (dekan LFUK)

navrhovatelia:
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
Mgr. Anna Rollerová, PhD.
MUDr. Erika Macháčová, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc, MPH, MHA
     
profesný životopis                tézy