Školenie BOZP - oznam pre všetkých študentov 3. až 6. ročníka

všeobecného lekárstva a zubného lekárstva


23. 10. 2018 09.04 hod.
Od: Štúdijné oddelenie LFUK

 

V zmysle zákona č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vyžaduje Univerzitná nemocnica Bratislava, aby všetci študenti, ktorí sa pohybujú v priestoroch UNB absolvovali špeciálne školenie BOZP.

Školenie je pre študentov 3. až 6. ročníka povinné.

V prípade, že sa študent nemôže školenia zúčastniť v termíne, ktorý mu bol určený, musí ho absolvovať v náhradnom termíne. V prípade, že študent neabsolvuje predpísané školenie, nebude sa môcť zúčastniť na výučbe na klinických pracoviskách UNB. Na školení pre študentov  študujúcich v anglickom jazyku bude prítomný tlmočník.

Miesto konania: Veľká poslucháreň, Sasinkova 4

Termíny:

dátum

hodina

ročník

št.program

6.11.2018

14,00-14,45

3.

VL, ZL

6.11.2018

14,45-15,30

4.

VL, ZL

6.11.2018

15,30-16,15

5.

VL, ZL

13.11.2018

14,00-14,45

6.

VL, ZL

13.11.2018

14,45-15,30

3. a 4.

VLa, Zla + Erasmus

13.11.2018

15,30-16,15

5. a 6.

VLa, Zla + Erasmus

V čase konania školenia nebude pre konkrétny ročník prebiehať výučba podľa rozvrhu.

 

 

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

dekan LFUK