Výsledok volieb dekana LFUK

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023


24. 10. 2018 14.06 hod.

 

Vážení členovia akademickej obce Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, oznamujem Vám, že dňa 23.10.2018 bol Akademickým senátom Lekárskej fakulty UK v Bratislave zvolený prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., za kandidáta na funkciu  dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

 

Daniel Böhmer

predseda AS LF UK