Výzva na podávanie si prihlášky na jazykové testy pre študentov

hlásiacich sa na výmenný zahraničný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ .


02. 11. 2018 09.51 hod.
Od: Mgr. Jakub Šikula

Výzva na podávanie si prihlášky na  jazykové testy pre študentov hlásiacich sa na výmenný zahraničný študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ .

Termín podania prihlášky: 5.12.2018!!!

viac info: Referát zahraničných stykov: Mgr. J. Šikula a RNDr. Z. Huršanová, dekanát LFUK, č.dv.12, t.č.: +421 2 9011 9690,

Prihláška na konkurz