Zápis na akademický rok 2020/2021

Informácia pre študentov 1. - 6. ročníka štud. programov všeobecné a zubné lekárstvo


20. 08. 2020 15.07 hod.

 

Zápis do 1. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo 
V zmysle Študijného poriadku LFUK v Bratislave je študent 1. ročníka povinný zapísať sa osobne. Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie prišlo k zmene termínu zápisu. Zápis sa uskutoční dňa 2., 3. a 4. septembra 2020 vo Veľkej posluchárni LFUK, Sasinkova 4, Bratislava nasledovne:

 

 02. 09. 2020

  8,00 hod - študijný program všeobecné lekárstvo

 písmeno A - F

13,00 hod - študijný program všeobecné lekárstvo

 písmeno G - Kn

 03. 09. 2020

  8,00 hod - študijný program všeobecné lekárstvo

 písmeno Ko - N

13,00 hod - študijný program všeobecné lekárstvo

 písmeno O - Sy

 04. 09. 2020

  8,00 hod - študijný program všeobecné lekárstvo

 písmeno Sz - Ž

13,00 hod – študijný program zubné lekárstvo

 písmeno A - Ž

 

Zápis do 2. - 6. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo
Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa zápis uskutoční elektronicky. Bližšie informácie Vám budú zaslané na univerzitný e-mail v dohľadnej dobe.

Predzápis povinne voliteľných predmetov pre študentov 3. ročníka študijného programu zubné lekárstvo a študentov 4.-5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo bude otvorený 24.8.2020 o 16.00 hod.

Upozornenie pre všetkých študentov:

Od  1.9.2020 platí nový Študijný poriadok LFUK - Vnútorný predpis č. 10/2020.