Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné štúdium

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2019


10. 01. 2019 08.25 hod.

Lekárska fakulta UK v Bratislave  otvára od 1. februára 2019 jednoročné špecializačné štúdium „Zdravotnícky manažment a financovanie“ pre absolventov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva resp. stomatológie.

Teoretická výučba sa bude realizovať formou štyroch týždňových kurzov vo februári 2019, v júni 2019, v septembri 2019 a v januári 2020 v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 2.

Praktická výučba bude prebiehať na pracovisku účastníka štúdia.

Organizátorkou štúdia je PhDr. Ivana Vojteková, PhD. - kontakt: tel.: 0903 792 446, e-mail: ivana.vojtekova@fmed.uniba.sk

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2019 na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK
Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia a zahraničných stykov LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia