Celouniverzitný deň otvorených dverí

DRŽÍME TI MIESTO. Počas jedného dňa môžete navštíviť až 8 fakúlt našej alma mater, spoznať ich a zažiť ich atmosféru - pretože každá je jedinečná.


Neviete sa rozhodnúť, kam ísť? Tak príďte na Šafárikovo námestie 6, nájdete tu ľudí zo všetkých našich fakúlt, ktorí vám s výberom radi pomôžu. Neseďte doma a príďte, zoberte mamu, otca, brata, sestru - brány Univerzity Komenského sú otvorené pre všetkých.

PROGRAM

Hlavný program:

Rektorát UK

Šafárikovo nám. 6, Bratislava - 8.45 - 12.00 hod.

Otvorenie podujatia: RNDr. Zuzana Kovačičová PhD. - prorektorka pre vzdelávanie


9.00 - 9.20 hod.: Matúš Mesarčík z Právnickej fakulty UK: Čo o nás Facebook vie a čo vieme my o ňom?
9.25 - 9.45 hod.: František Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK: Hráme sa s elektrickými prúdmi
9.50 - 10.10 hod.: Jana Fratričová z Fakulty managementu UK: Ako sa meria úspech?
10.30 - 11.15 hod.: Diskusia: Zo zákulisia štúdia na UK

DOD na fakultách UK

Lekárska fakulta
Sasinkova 4, Bratislava
11.30 - 15.30 hod.

Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
9.00 - 15.00 hod.

Filozofická fakulta
Gondova 2, Bratislava
11.30 - 13.30 hod.

Farmaceutická fakulta
Odbojárov 10, Bratislava
12.00 - 14.00 hod.

Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava
9.00 – 14.00 hod.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina F1, Bratislava
8.30 - 11.30 hod.: prednášky pre ohlásené skupinky
12.20 - 16.00 hod.: ponuka pre maturantov

Fakulta managementu
Odbojárov 10, Bratislava
10.00 - 14.00 hod.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy 4, Bratislava
9.00 – 14.00 hod.


#studujnaUK

Pridajte sa aj do udalosti na Facebooku