Medik UK Tomáš Brngál víťazom Študentskej podnikateľskej ceny 2016

Študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Tomáš Brngál sa stal víťazom 8. ročníka celoslovenskej súťaže študentských podnikateľských riešení - Študentská podnikateľská cena 2016. V súťaži uspel so svojím projektom Virtual Medicine.


Víziou Virtual Medicine je inovovanie vzdelávania medicíny pomocou virtuálnej  reality a rozšírenej  reality. Projekt začína s virtuálnou realitou anatómie (medicínskou vzdelávacou aplikáciou pre študentov medicíny a doktorov fungujúcou na princípe virtuálnej reality). Virtual Medicine chce byť lídrom v medicínskych VR/AR softvérových riešeniach, ktoré s pomocou umelej inteligencie budú pomáhať nielen lekárom a medikom, ale aj miliónom ľudí po celom svete.

Vyhlasovateľom súťaže Študentská podnikateľská cena je JCI - Slovensko (Junior Chamber International - Slovakia) s cieľom podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. "Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas vysokej školy a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na VŠ," uviedol výkonný predseda JCI - Slovensko Marián Meško.

Do súťaže Študentská podnikateľská cena sa môžu každoročne prihlásiť študenti dennej alebo externej formy štúdia vo veku od 18 do 35 rokov. Musia navštevovať niektorú z vysokých škôl na Slovensku a zároveň musia byť majiteľmi alebo spolumajiteľmi firmy. Víťaz súťaže, o ktorom rozhoduje odborná porota, sa zúčastňuje na svetovom finále súťaže.