Staff

MUDr. Anna Killingerová

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
odborný zamestnanec v informatike, i. n.
02/593 57 271

Ing. Daniel Kosnáč

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
odborný zamestnanec v informatike, i. n.

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD.

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
odborný zamestnanec v informatike, i. n.
+421 2 9011 9939

Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
odborný zamestnanec v informatike, i. n.

MDDr. Barbora Šufliarsky

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
odborný zamestnanec v informatike, i. n.

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
odborný zamestnanec v informatike, i. n.

Ing. Alexandra Wagner, PhD.

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
odborný zamestnanec v informatike, i. n.
+421 2 9011 9858

Karol Pek

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
pomocník a upratovač v kancelárii
[1]