Staff

Žaneta Horváthová

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Anna Killingerová

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
špecialista v oblasti informatiky
02/593 57 271

Ing. Daniel Kosnáč

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
špecialista v oblasti informatiky

Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
špecialista v oblasti informatiky

Karol Pek

Ústav simulačného a virtuálneho medic.vz,
pomocník a upratovač v kancelárii
[1]