2nd Department of Gynaecology and Obstetrics

The team of the clinic in the alphabetical order

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent
Publications

Mgr. Enikő Bartóková

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
PhD Student (1.dLN, daily)

MUDr. Simona Dandárová

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
PhD Student (1.dGP, daily)

MUDr. Ľubomír Divéky, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent
Publications

MUDr. Pavel Doležal, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent
Publications

MUDr. Paula Drabiščáková, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent
Publications

MUDr. Michaela Feriancová, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent
Publications

prof. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor
Publications

MUDr. Martin Foltín, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent
Publications

MUDr. Martin Gábor, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Prehľadný zoznam zamestnancov kliniky

Zamestnanci LFUK

Profesori na klinike:

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. , MPH.

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.

 

Docenti na klinike:

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

doc. MUDr. Martin Šimko, CSc. 

 

Odborní  asistenti:

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

MUDr. Ľubomír Divéky, CSc. - úv.

MUDr. Pavel Doležal , PhD. 

MUDr. Paula Drabiščáková, PhD.

MUDr. Michaela Feriancová, PhD.

MUDr. Martin Foltín, PhD. - úv.

MUDr. Petra Oťapková, PhD. - úv.

MUDr. Petra Pšenková, PhD. - úv.

MUDr. Peter Papcun, PhD., MPH. - úv.

MUDr. Monika Rosoľanková - úv.

MUDr. Jozef Španka - úv.

 

Doktorandi: 

MUDr. Maroš Boďa 

MUDr. Natália Dominová

MUDr. Miroslava Jurčišinová

MUDr. Zuzana Matušíková

MUDr. Michaela Ostatníková

MUDr. Veronika Serátor

 

Sekretariát prednostu kliniky:

Ing. Eva Šušková