Contacts

1.MUDr.Beata Špániková PhD -OUSA, Heydukova 10, 81250, Ba beata.spanikova@ousa.sk, 02/32249353

MUDr. Bendová Jana – Veľký Biel, Poľovnícka 14, e-mail: jana.bendova@hotmail.com

MUDr. Janeková Etela, PhD. – InClinic s.r.o. Rusovská 19, 85101 Ba, e-mail:janekova@inclinic.sk

MUDr. Horák Takacsová Marcela, OUSA, Heydukova 10, Ba, e-mail: marcela.horak.takacsova@ousa.sk

MUDr. Husarovičová Valéria e-mail. valeria.husarovicova@gmail.com

MUDr. Andrea Kokavcová: Ružinovská 10, Ba, e-mail: a.kokavcova.medico@gmail.com

MUDr. Kovár Michal e-mail: dr.kovar@gmail.com

MUDr. Mgr. Kožáková Erika , MPH – mediZon s.r.o. Limbová 5, Bratislava

MUDr. Lipovský Peter e-mail:peter.lipovskymd@gmail.com

MUDr. Malíková Iveta – Líščie údolie 57, Bratislava,e-mail: i.vaverkova@gmail.com

MUDR. Mistríková Zuzana- OUSA, Heydukova 10, Ba , e-mail: zuzana.mistrikova@ousa.sk

MUDr.Pichňová-Tomášová Eva: Poliklinika Tehelná 26,Ba e-mail: medivega@gmail.com

MUDr. Mgr. Pitoňáková Zuzana, Medante Clinic, Podpriehradná 3A, Vrakuňa, Ba. e-mail: pitonakova@medante.com,

MUDr. Liliana Podhorská, Rezedova 5, Ba, e- mail: liliana.podhorska@gmail.com

MUDr. Rosenbergová Marcela - OUSA, Heydukova 10, Ba e-mail: marcela.rosenbergova@ousa.sk

MUDr. Sollárová Katarína, Teslova 33, 82102 Ba, e-mail: info@sollar med.sk

MUDr. Šimková Adriana, PhD. – Hollého 2, 90201 Pezinok, e-mail: lekarka.pezinok@gmail.com

MUDr. Tesárová Katarína – Tamedico s.r.o. Nám. Slobody 16, 81106 Ba,e-mail: ktesarova@vseobecny-lekar.com, ktesarova@gmail.com

MUDr. Katarína Tóthova, Uršulínska 9, Ba, e-mail: doktorka.katka@yahoo.com

MUDr. Jana Zimanová Líščie údolie 57, Bratislava, e-mail:dr.zimanova@gmail.com