Personnel

Personnel

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
profesor
Publications

MUDr. Natália Andrýsková

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent
Publications

MUDr. Benedikta Bútorová

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent
Publications

Iveta Danišová

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
laborant v biológii a príbuzných odboroc

RNDr. Silvia Jurovčíková

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b
Publications

MUDr. Milica Malíčková

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent
Publications

Andrea Margulová

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
dokumentarista
Telephone
02/572 90 270

MUDr. Beata Mayer

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent

MUDr. Martina Part, PhD.

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
profesor
Publications

MUDr. Kristína Vaškovičová

Lekárska fakulta, Dermatovenerologická klinika
asistent

Monika Zborilová

Lekárska fakulta, Oddelenie lekárskej mykológie
laborant v biológii a príbuzných odboroc