Department of pediatric ophthalmology Comenius University

About us:

-          Department  of Pediatric Ophthalmology specializes in vision disorders in children and it is one of its kind in Slovakia.

 

-          Since foundation in 1991, its activities keep constantly growing in quality and quantity parameters in all areas:
1 / curative and preventive
2 / educational
3 / research and publications
4 / referential

Structure:

-  2 general outpatient clinics

-  specialized outpatient clinics with the focus on: glaucoma, strabismus, electrophysiology, vascular-metabolic diseases, retinopathy of prematurity, ophthalmogenetics, oncology, neuroophtalmology and uveitis.

The ward includes 9 rooms with the capacity of the 15 inpatient hospital beds. There is a possibility of parent's accomodation especially for small children or children with special needs. There is also a VIP room for mothers with higher standard equipment.

Our team:

 1. ACD Oftalmologická abeceda pre pediatra / Anton Gerinec, Beáta Bušányová, Dana Tomčíková
  In: Pediatria : 1. a 2. diel. - ISBN 978-80-89631-90-2. - Bratislava : Herba, 2019. - S. 1309-1327 [1,83 AH]
 2. ADC Confluent diode laser coagulation: The gold standard of therapy for retinopathy of prematurity / Z. Prepiaková ... [et al.]
  In: Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus. - Vol. 52, No. 1 (2015), s. 43-51
 3. ADC Cataract and early nystagmus due to galactokinase deficiency / V. Bzdúch ... [et al.]
  In: Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol. 40, No. 5 (2017), s. 749-750
 4. ADE Hodnoty niektorých parametrov kompenzácie diabetu po zmene na intenzifikovaný režim / Ľ. Barák ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 50, č. 11 (1995), s. 692-693
 5. ADE Incipientné mikroangiopatické zmeny a komplexná terapia detí s diabetes mellitus typ I / A. Šufliarska ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 50, č. 11 (1995), s. 693-694
 6. ADE Osobitosti diabetickej retinopatie u detí 1. časť / D. Tomčíková, A. Gerinec
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 57, č. 4 (2001), s. 266-276
 7. ADE Asociácia ROP s jej rizikovými faktormi / Z. Prepiaková ... [et al.]
  In: Folia strabologica et neuroophthalmologica. - Vol. 5, Suppl. 1 (2002), s. 131-134
 8. ADE Liečba diabetickej retinopatie u detí 2. časť / D. Tomčíková, A. Gerinec
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 57, č. 4 (2001), s. 277-282
 9. ADE Skríning ROP / M. Stehlíková ... [et al.]
  In: Folia strabologica et neuroophthalmologica. - Vol. 6, Suppl. 1 (2003), s. 73-76
 10. ADE Osobitosti diagnostiky a liečby diabetickej retinopatie v detskom a adolescentnom veku / D. Tomčíková, Ľ. Barák, E. Jančová
  In: Kazuistiky v diabetologii. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 10-14
 11. ADE Prínos konfluujúcej (paint) - diódlaserkoagulácie v liečbe retinopatie nezrelých detí / D. Tomčíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 67, č. 4 (2011), s. 115-118
 12. ADE Metabolické choroby a oko v detskom veku / A. Gerinec, D. Tomčíková, V. Krásnik
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 6, č. 1 (2017), s. 6-10
 13. ADE Katarakta u pacienta s vrodeným deficitom galaktokinázy: kazuistika / D. Tomčíková ... [et al.]
  In: Forum diabetologicum. - Roč. 6, č. 1 (2017), s. 49-51
 14. ADF Prevencia a skríning v detskej oftalmológii / Anton Gerinec, Dana Tomčíková
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 20, č. 5 (2019), s. 212-215
 15. ADF Orbitálne implantáty u detí / A. Gerinec ... [et al.]
  In: Choroby hlavy a krku. - Roč. 6, č. 2 (1997), s. 5-9
 16. ADF Diabetická retinopatia u detí / D. Tomčíková, A. Gerinec
  In: Diabetes a obezita. - Roč. 1, č. 2 (2001), s. 19-24
 17. ADF Tono - pen XL- nové rozšírené možnosti tonometrie u detí / B. Bušányová, A. Gerinec
  In: Transacta ophthalmologica Slovaca. - Roč. 1, č. 1 (2001), s. 25-28
 18. ADF Výsledky liečby ROP / Z. Prepiaková ... [et al.]
  In: Transacta ophthalmologica Slovaca. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 68-71
 19. ADF Incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger syndróm) - kazuistika / M. Holobradá ... [et al.]
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2016), s. 116-118
 20. ADM Presnosť predikcie pooperačnej refrakcie v závislosti na rôznych premenných / Ivajlo Popov ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 74, č. 4 (2018), s. 158-161
 21. ADM Výpočet zastúpenia refrakčných chýb slovenskej populácie za použitia Gullstrandovho modelu oka / I. Popov ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 73, č. 3 (2017), s. 113-117
 22. ADM Rodina s výskytom Marshallovho a Stickelerovho syndrómu / Dana Tomčíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 74, č. 3 (2018), s. 108-111
 23. ADM Očný nález u pacienta s Loweovým syndrómom / Dana Tomčíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 74, č. 3 (2018), s. 104-106
 24. ADM Vogt-Koyanagi-Harada syndróm v detskom veku / B. Bušányová, D. Tomčíková, A. Gerinec
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 69, č. 2 (2013), s. 81-86
 25. ADM Retinopatia prematúrnych detí / Z. Prepiaková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 70, č. 2 (2014), s. 44-49
 26. ADM Retinopatia prematúrnych detí - terapia / Z. Prepiaková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 70, č. 2 (2014), s. 50-54
 27. ADM Skríning retinopatie prematúrnych detí (ROP) / Z. Prepiaková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 70, č. 2 (2014), s. 59-60
 28. ADN Why is it necessary to examine retina when the patient suffers from aplastic anemia? / Dana Tomčíková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal [elektronický dokument]. - Roč. 119, č. 5 (2018), s. 275-277 [print]
 29. ADN Incomprehensible treatment of retinoblastoma with high doses of vitamin C / Dana Tomčíková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 8 (2018), s. 513-515
 30. AED Sietnica a sklovec / P. Strmeň ... [et al.]
  In: Princípy chirurgie : 2. - ISBN 978-80-8095-053-8. - Bratislava : SAP, 2010. - S. 384-397
 31. AED Laserová chirurgia sietnice / J. Hasa, D. Tomčíková
  In: Princípy chirurgie : 2. - ISBN 978-80-8095-053-8. - Bratislava : SAP, 2010. - S. 398-406
 32. AFD Výskyt vývojových štádií retinopatie u detských diabetikov / E. Jančová ... [et al.]
  In: Zborník prác z pracovnej konferencie 1. detskej kliniky DFNsP v Bratislave. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 67-68
 33. AFD Medzinárodná štúdia vzniku komplikácií diabetu "DIACOMP" - naše výsledky / Ľ. Barák ... [et al.]
  In: Zborník prác z celoslovenskej pediatrickej konferencie 1. detskej kliniky DFNsP a LFUK. - Bratislava : 1. detská klinika, 2000, s. 5-9. -
 34. AFD Orbitocelulitída / Anton Gerinec, Dana Tomčíková
  In: Pediatria : 29. Getlíkov deň. - Roč. 14, č. N1 (2019), s. 25-29
 35. AFG Extraorbitálna propagácia retinoblastómu / Monika Gromová ... [et al.]
  In: Folia Strabologica et Neuroophthalmologica. - Roč. 19, č. Supplement 1 (2018), s. 43-43
 36. AFG Retinoblastoma in there generations / A. Gerinec, D. Tomčíková
  In: 10th Congress European Society of Ophthalmology. - Milano : [s.n.], 1995. - S. 284
 37. AFG Coniuctivitis lignosa / A. Gerinec, J. Jakubovský, D. Tomčíková
  In: International Conference on Ocular Infection. - Jerusalem : [s.n.], 1995. - S. 45
 38. AFG Butterfly dystrophy of the macula / D. Tomčíková, A. Gerinec
  In: 11th Congress of the European Society of Ophthalmology. - Budapest : [s.n.], 1997. - S. [1]
 39. AFG International diabetes complication study "DIACOMP" - our results / Ľ. Barák ... [et al.]
  In: Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. - Vol. 15, Suppl. 4 (2002), p. 1094
 40. AFG Naše prvé skúsenosti s intravitreálnou chemoterapiou u retinoblastómu / B. Bušányová, D. Tomčíková, A. Gerinec
  In: Folia strabologica et neuroophthalmologica. - Roč. 14, Suppl. 1 (2013), s. 19-20
 41. AFG Deficit galaktokinázy - kazuistika / C. Šebová ... [et al.]
  In: 30. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. - ISBN 978-80-260-8054-1. - Praha : ČLS JEP, 2015. - S. 34
 42. AFG Deficit galaktokinázy a stanovenie galaktitolu na Slovensku / V. Ferenczy ... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 147
 43. AFG Prečo ďalej sledovať nedonosené deti? / Zuzana Prepiaková, Barbora Kostolná, Dana Tomčíková
  In: 19. Vejdovského olomoucký vědecký den. - ISBN 978-80-244-5290-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 33-34
 44. AFH Informovanie o súčasných možnostiach diagnostiky a liečby očných prejavov cystinózy / Beáta Bušányová, Anton Gerinec, Dana Tomčíková
  In: 25. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973008-5-2. - Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2019. - S. 106-106
 45. AFH Keď nás genetik predbehne ... / Dominika Jakubová, Dana Tomčíková, Beáta Bušányová
  In: 25. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973008-5-2. - Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2019. - S. 114-114
 46. AFH Stanovenie galaktitolu v moči metódou GC-MS / V. Ferenczy ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 9, Suppl. 2 (2017), s. 36
 47. AFH Strabizmus u dospelých pacientov / Natália Dubeňová ... [et al.]
  In: 25. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973008-5-2. - Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2019. - S. 108-108
 48. AFH Retinoblastóm - aktuálne možnosti diagnostiky a liečby / Daniela Holešová ... [et al.]
  In: 25. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973008-5-2. - Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2019. - S. 112-112
 49. AFH Najnovšie poznatky o diagnostike a liečbe M. Norrie / Dana Tomčíková, Beáta Bušányová
  In: 25. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973008-5-2. - Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2019. - S. 122-122
 50. AFH Smerovanie liečby ROP / Dana Tomčíková ... [et al.]
  In: 24. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov z prednášok kongresu. - ISBN 978-80-89797-36-3. - Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2018. - S. 26-26
 51. AFH Conjunctivitis lignosa / J. Porubský ... [et al.]
  In: 37. vedecký zjazd slovenských patológov. - Nitra : [s.n.], 1993. - S. 10
 52. AFH Leberova hereditárna optická neuropatia / Beáta Bušányová, Anton Gerinec, Dana Tomčíková
  In: Neurológia pre prax. Suplement. - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 45-45
 53. AFH Výskyt vývojových štádií retinopatie u detských diabetikov / E. Jančová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 52, Suppl. 1 (1997), s. S104
 54. AFH Morbus Criswick-Schepens - etnické súvislosti / D. Tomčíková, M. Gromová
  In: 23. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. - ISBN 978-80-972633-1-7. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 30
 55. AFH Medzinárodná štúdia vzniku komplikácii diabetu "DIACOMP" - naše výsledky / Ľ. Barák ... [et al.]
  In: 13. diabetologické dni. - Liptovský Mikuláš : [s.n.], 2003. - S. 10-11
 56. AFH Vogt-Koyanagi-Harada syndróm - kazuistika / B. Bušányová ... [et al.]
  In: Folia strabologica et neuroophthalmologica. - Roč. 10, Suppl. (2011), s. 38
 57. AFH Liečba idebenónom u pacientov s LHON na Slovensku / Beáta Bušányová, Dana Tomčíková, Anton Gerinec
  In: Via practica. Suplement. - Roč. 15, č. S2 (2018), s. 23-24
 58. AFH Nové trendy v laserovej liečbe retinopatie nezrelých detí / Z. Prepiaková ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 16, Suppl. 3 (2015), s. 28-30
 59. AFH Novozavedená metóda stanovenia galaktitolu v moči a jej prínos v praxi / M. Václavíková ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 16, Suppl. 3 (2015), s. 12-14
 60. AFH Absces orbity u novorodencov / D. Holešová ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 17, Suppl. 4 (2016), s. 23
 61. AFH Vnútroočný tlak u detí / Beáta Bušányová, Dana Tomčíková, Anton Gerinec
  In: 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti [elektronický dokument] : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972633-7-9. - Bratislava : Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019. - S. 6-6 [online]
 62. AFH Multifokálna tórická vnútroočná šošovka u pediatrického pacienta - áno či nie? / P. Žiak ... [et al.]
  In: 13th Congress of South East European Ophthalmological Society. - ISBN 978-80-89797-14-1. - Bratislava : A-medi management, 2016. - [1 s.]
 63. AFH Prínos špeciálnych laboratórnych vyšetrení pri diagnostike a monitorovaní galaktozémie / M. Václavíková ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A40-A41
 64. AFH Leberova hereditárna optická neuropatia - súčasné možnosti diagnostiky a liečby v SR / Beáta Bušányová, Dana Tomčíková, Anton Gerinec
  In: Neurológia pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 27-28
 65. AFH Súčasné trendy v diagnostike a liečbe dedičných dystrofií sietnice / Beáta Bušányová, Dana Tomčíková, Anton Gerinec
  In: 14. Sympózium detskej oftalmológie. - ISBN 978-80-89797-47-9. - Bratislava : AMEDI, 2019. - S. 9-9
 66. AFH Novinky v diagnostike a liečbe dedičných neuropatií zrakového nervu / Beáta Bušányová, Dana Tomčíková, Anton Gerinec
  In: 14. Sympózium detskej oftalmológie. - ISBN 978-80-89797-47-9. - Bratislava : AMEDI, 2019. - S. 10-11
 67. AFH Laser versus Anti-VEGF u ROP: pre a proti / Dana Tomčíková
  In: 14. Sympózium detskej oftalmológie. - ISBN 978-80-89797-47-9. - Bratislava : AMEDI, 2019. - S. 23-23
 68. AFH Abnormality centra a periférie sietnice po liečbe ROP / Dana Tomčíková
  In: 14. Sympózium detskej oftalmológie. - ISBN 978-80-89797-47-9. - Bratislava : AMEDI, 2019. - S. 23-23
 69. AFH Retinoblastóm - nové trendy manažmentu / Darina Holešová ... [et al.]
  In: 14. Sympózium detskej oftalmológie. - ISBN 978-80-89797-47-9. - Bratislava : AMEDI, 2019. - S. 24-24
 70. AFH Deficit galaktokinázy - prvý pacient na Slovensku / C. Šebová ... [et al.]
  In: Via Practica. - Roč. 14, Suppl. 2 (2017), s. 34-35
 71. AFH Vzácnejšie poruchy metabolizmu sacharidov / Vladimír Bzdúch ... [et al.]
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 20-21
 72. AFH Keď nás genetik predbehne / Dominika Jakubová, Dana Tomčíková, Beáta Bušányová
  In: Pediatria pre prax. Suplement. - Roč. 20, č. S3 (2019), s. 4-5
 73. AGI Porovnávacie štúdium skorej a pokročilej glykácie, glykooxidácie a lipooxidácie cirkulujúcich proteínov u detí s diabetom typu 1 s a bez diabetických vaskulárnych komplikácií / Ved. projektu Vladimír Jakuš ; člen výsk. tímu J. Čársky ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 74. GAI Porovnávacie štúdium skorej a pokročilej glykácie, glykooxidácie a lipooxidácie cirkulujúcich proteínov u detí s diabetom typu 1 s a bez diabetických vaskulárnych komplikácií / Ved. projektu Vladimír Jakuš ; člen výsk. tímu Jozef Čársky ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2004

What we provide:

Complete modern curative and preventive care

- Ophthalmological diagnostics

- Surgical procedures and conservative treatment of complete spectrum of eye diseases on world class level

Specialized care is provided to children up to 19 years and also adults with specific diseases persisting from childhood (strabismus, glaucoma, congenital and hereditary defects), that require our expertise.

Up-to-date cutting-edge treatment methods and medical equipment are continually introduced. Some of the latest are:

 

 1/ Diagnostic methods and special devices:

 - OCT device

- electrophysiology laboratory

- strabology examination room

- fundus camera RetCam II.

- tonometry with Pulsair and I CARE tonometers

- cooperation with Institutes of Molecular Genetics and Experimental Endocrinology

- new ophthalmological echograph

- extended screening of ametropia and amblyopia with new photorefractor

- improved diagnostics of refraction with retinoscopes in the outpatient and operating tract

- indirect videoophthalmoscopy

 

 2/ Treatment methods and preventive care:

- ROP treatment with the latest anti VEG factors (ranibuzumab)

- introduction of intraarterial and intravitreal chemotherapy

- new surgical method using Medpor implant by orbital surgery

- latest modifications of strabism surgery

- use of Ex-press and Ahmed implants in glaucoma surgery

- introduction of visual therapy using ophtalmopedy

 

3/ It continues and improves the quality of interdisciplinary cooperation especially in the field of:

- metabolic disorders with 1st Pediatric Department

- neonatology - consulting, prevention and early treatment of ROP

- interventional radiology procedures in cooperation with NUSCH - intra-arterial cannula chemotherapy in a. ophthalmica 

- cooperation with the pediatric ophthalmology departments in Brno and Prague

 

Adult patients are also provided specialized care at the department, especially in:

· electrophysiological testing

· ophthalmogenetic consultation

· complex surgical procedures for strabismus, nystagmus and ptosis

· patients treated as children, who have reached 18 years of age and require further specialized care

 Patients are referred to outpatient examination or hospitalization by an ophthalmologist or pediatrician.

  

Educational activities

- represent the second most important activity of the department

- undergraduate education - lectures and practicals for  medical students (in 4th and 5th year) of Faculty of Medicine Comenius University 

- postgraduate education - short-term (one week) and long term (3 months) professional internship (13-16 doctors a year).

Since 2008 our department has been approved to conduct postgraduate training and Ophthalmology Board Exam. Postgraduate educational concept was accredited for the Faculty of Medicine. It also runs a certified training in orthoptics.

 

Research

Cooperation in research successfully develops with other universitiy departments - for example in Brno, Warsaw and Giessen.

In 2009 Department of Pediatric Ophthalmology took part in PHIZER - 6111137 Panda  clinical trial - Latanoprost in the treatment of pediatric glaucoma. Prof. MUDr. Gerinec CSc. participated as the principal investigator and MUDr. Bušányová PhD. as a co-investigator. Work on this trial and investigating other aspects also continued through years 2010-2015.

In 2013 a research project "Prevention of neonatal causes of blindness" was initiated and it continues with the support of  FMCU grant funded by the Ministry of Health.

Main research areas of focus: retinopathy of prematurity, strabismus, glaucoma, retinal dystrophy, visus inferior, ultrasonographic diagnosis, diagnostic electrophysiology, optical coherence tomography and introducing new microsurgical techniques.

Every year the doctors give cca thirty-three lectures, including seven presentations abroad, six publications in scientific journals and ten SCI or SCOPUS citations.