Department of Oral and Maxillofacial Surgery, CU, University Hospital Bratislava

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK Bratislava a UNB Ružinov
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava


Lôžková časť: 4 posch., ambulancie: - 1 posch, nemocničná poliklinika

Prednosta : 02/ 48234 675
Zástupca prednostu 02/ 48234 596
Oddelenie: 02/ 48234 496
valkova@ru.unb.sk (sekretariát)


Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK Bratislava a UNB Ružinov
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Ambulancie:

Ambulancie sú umiestnené v suteréne poliklinickej časti, poschodie -1

č.d. 007: 02/ 48234 734 (príjmová ambulancia)

č.d. 006: 02/ 48234 736

č.d. 005: 02/ 48234 732

č.d. 004: 02/ 48234 693