Contacts

 1. ACB Úvod do histológie a histologickej techniky / Š. Polák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 2. ADC Congenital anomalies of the spleen from an embryological point of view / I. Varga ... [et al.]
  In: Medical Science Monitor. - Vol. 15, Iss. 12 (2009), s. RA269-RA276
 3. ADC The end-stage failing human myocardium - Where changes in ultrastructure of human cardiac muscle cells do not appear to dictate clinical outcomes / Ivan Varga ... [et al.]
  In: Medical Hypotheses. - č. 110 (2018), s. 105-109
 4. ADC Terminologia Histologica 10 years on: some disputable terms in need of discussion and recent developments / Ivan Varga ... [et al.]
  In: Annals of Anatomy. - č. 226 (2019), s. 16-22
 5. ADD Some possibilities of representing microcirculation in human spleen / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 64, č. 6 (2009), s. 1242-1246
 6. ADD Ultrastructure of human spleen in transmission and scanning electron microscope / Š. Polák, P. Gálfiová, I. Varga
  In: Biologia. - Vol. 64, no. 2 (2009), s. 402-408
 7. ADD Labelling of individual ependymal areas in the third and fourth ventricle of the human brain: ependymal tables / Alexander Mitro ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 5 (2019), s. 533-541
 8. ADD Thymic medullary structures: Microscopical picture of the thymic medullary structures in children with congenital heart defects / R. Mikušová, P. Gálfiová, Š. Polák
  In: Biologia. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 240-246
 9. ADD The three-dimensional fine structure of the human heart: a scanning electron microscopic atlas for research and education / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 72, No. 12 (2017), s. 1521-1528
 10. ADD Recently discovered interstitial cells termed telocytes: distinguishing cell-biological and histological facts from fictions / Ivan Varga ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 2 (2019), s. 195-203
 11. ADE Development and congenital anomalies of the spleen - embryological point of view / Š. Polák ... [et al.]
  In: Journal of Health Sciences Management and Public Health. - Vol. 9, No. 2 (2008), s. 150-157
 12. ADE Morphologic heterogeneity of human thymic nonlymphocytic cells / I. Varga ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology letters. - Vol. 30, No. 3 (2009), s. 275-283
 13. ADE The phylogenesis and ontogenesis of the human pharyngeal region focused on the thymus, parathyroid, and thyroid glands / I. Varga ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology letters. - Vol. 29, No. 6 (2008), s. 837-845
 14. ADE Energy-dispersive microanalysis of particles in the human spleen / Olia El-Hassoun ... [et al.]
  In: Journal of Health Sciences Management and Public Health. - Vol. 9, No. 1 (2008), s. 126-130
 15. ADE Some aspects of early development of the thymus: embryological basis for ectopic thymus and thymopharyngeal duct cyst / I. Varga ... [et al.]
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Vol. 3, No. 1 (2011), s. 22-31
 16. ADE Morfologický pohľad na ontogenézu týmusu človeka / V. Pospíšilová ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 4 (2008), s. 201-208
 17. ADF The thymus: picture review of human thymus prenatal development / I. Varga ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 7 (2011), s. 368-376
 18. ADF Perspectives and complexity of an experimental cancer study. The secrets of tumorigenesis / Z. Valášková ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 111, č. 1 (2010), s. 9-12
 19. ADF Nikotinizmus a gravidita: fajčenie matky ovplyvňuje veľkosť týmusu novorodenca / Š. Polák ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 15, č. 3 (2008), s. 137-143
 20. ADF Reinklúzia (ankylóza) mliečnych molárov / J. Lysý ... [et al.]
  In: Stomatológ. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 14-20
 21. ADF Thymic Hassall´s bodies of children with congenital heart defects / I. Varga ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 111, č. 10 (2010), s. 552-557
 22. ADF Endocrine organs and laser scanning confocal microscopy (LSCM) imaging: vascular bed in human spleen / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Endocrine Regulations. - Roč. 44, č. 4 (2010), s. 137-142
 23. ADF Morphological identification of S-100 protein in the intestinal wall in inflammatory bowel diseases / P. Bušíková - Malenovská ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 60, č. 10 (2011), s. 403-406
 24. ADF Iron accumulation in human spleen in autoimmune thrombocytopenia and hereditary spherocytosis / Csaba Biró ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 2 (2012), s. 92-94
 25. ADF Iron-rich complexes in human spleen in hereditary spherocytosis / C. Bíro ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 4 (2012), s. 214-216
 26. ADF Merkelove bunky - záhadné receptory kože / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 2 (2008), s. 16-19
 27. ADF Vzťah krvných a lymfatických ciev k parenchýmu týmusu / I. Varga ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. 31-37
 28. ADN Cardiac telocytes as principal interstitial cells for myocardial reparation and regeneration after infarction - our hope / I. Varga ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 118, č. 12 (2017), s. 721-723
 29. ADN Neuron-specific enolase in the intestinal wall in Crohn´s disease / P. Bušíková-Malenovská ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 6 (2014), s. 381-382
 30. AEC The non-cardiomyocyte cells of the heart. Their possible roles in exercise-induced cardiac regeneration and remodeling / I. Varga ... [et al.]
  In: Exercise for Cardiovascular Disease Prevention and Treatment : From Molecular to Clinical, Part 1. - ISBN 978-981-10-4306-2. - Singapore : Springer, 2017. - S. 117-136 [1,48 AH]
 31. AED Morfológia mikrocirkulácie ľudskej sleziny - súčasný stav poznania / P. Gálfiová, K. Bevízová
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu 1. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 20-22
 32. AED Faryngová oblasť a neurálna lišta v ontogenéze človeka - ako spolu súvisia vrodené vývinové chyby týmusu, srdca a prištítnych teliesok ? / I. Varga ... [et al.]
  In: Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu 1. - ISBN 978-80-7167-120-6. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 135-138
 33. AED Štruktúra a funkcia žiabrovej (faryngovej) oblasti v evolúcii živočíchov / I. Varga ... [et al.]
  In: Pokroky v biomedicíne 2007. - ISBN 978-80-969225-5-0. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť pri SAV, 2007. - S. 58-65
 34. AFD Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry / Martina Čulenová ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 118-123 [online]
 35. AFD Označenie individuálnych ependýmových oblastí v tretej komore ľudského mozgu: ependýmové tabuľky / Mária Lorencová ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 251-256 [online]
 36. AFD Trojrozmerná ultraštruktúra ľudského srdca / Tomáš Barczi ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 295-299 [online]
 37. AFG Ultrastructure of human spleen and its microcirculation / Š. Polák, P. Galfiová, I. Varga
  In: Revista Argentina de Anatomía Clínica. - Vol. 3, No. 3 (2011), s. 150-151
 38. AFG Morphological analysis of sinuses in human spleen / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S. 69
 39. AFG The use of scanning electron microscopy in the human heart research / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Morphology 2017. - ISBN 978-80-263-1315-1. - Brno : Tribun EU, 2017. - S. 67
 40. AFG Endothelial cells of the human spleen in scanning electron microscope / Paulína Gálfiová ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 23-23
 41. AFG Ankylóza mlečnych molárov / J. Lysý, P. Gálfiová, R. Mikušová
  In: LKS : časopis České stomatologické komory. - Roč. 14, č. 9, Suppl. (2012), s. K26
 42. AFG About some questions in microcirculation of the spleen / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 70
 43. AFG Recently discovered interstitial connecting cells "telocytes" - myth or reality? / Ivan Varga ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 79-80
 44. AFH Ultrastructure of human spleen´s red and white pulp / Š. Polák ... [et al.]
  In: Mikroskopia 2009. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 41
 45. AFH REM štúdia ľudskej sleziny / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: 44. slovenský kongres patológov [elektronický zdroj]. - Martin : [s.n.], 2009. - S. 2 [online]
 46. AFH Mužský faktor neplodnosti: metódy vyšetrenia spermiogramu / I. Varga ... [et al.]
  In: Laboratórna medicína. - Bratislava : SZU, 2011. - [S. 1-2]
 47. AFH Reinklúzia mliečnych molárov / J. Lysý, P. Gálfiová, R. Mikušová
  In: 6. Kongres mladých zubných lekárov. - Bratislava : Slovenská komora zubných lekárov, 2012. - S. [1]
 48. AFL Niektoré možnosti znázornenia mikrocirkulácie v ľudskej slezine / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Patológia infekčných a geografických chorôb. - ISBN 978-80-8056-625-8. - Bratislava : Vydavateľstvo KT, 2008. - S. 66
 49. AFL Ultraštruktúra červenej pulpy ľudskej sleziny / Š. Polák ... [et al.]
  In: Patológia infekčných a geografických chorôb. - Bratislava : Vydavateľstvo KT, 2008. - S. 57-58
 50. DAI Morfológia cirkulácie ľudskej sleziny / Paulína Gálfiová ; školiteľ Š. Polák ; školiteľ špecialista V. Pospíšilová
  Bratislava : [s.n.], 2010