Contacts

 1. ADC Clinical utility of miRNA-1, miRNA-29g and miRNA-133s plasma levels in prostate cancer patients with high-intensity training after androgen-deprivation therapy / Andrea Gažová, Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. S139-S147
 2. ADC The pi3k/Akt pathway is associated with angiogenesis, oxidative stress and survival of mesenchymal stem cells in pathophysiologic condition in ischemia / Adriana Samáková ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. S131-S138
 3. ADC Ki67, PCNA, and MCM proteins: Markers of proliferation in the diagnosis of breast cancer / M. Juríková ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Vol. 118, No. 5 (2016), s. 544-552
 4. ADD Interaction of human adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells with breast cancer cells / L. Kučerová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 58, No. 5 (2011), s. 361-370
 5. ADE Výskyt mutácií v géne Leucine rich repeat kinase 2 u pacientov s Parkinsonovou chorobou na Slovensku / K. Kračunová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 74, č. 4 (2011), s. 443-445
 6. AED Parkinsonova choroba / Miroslava Kovačovicová
  In: Biomedicínske štúdie 3.. - ISBN 978-80-89451-00-5. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2009. - S. 54-59
 7. AED Potenciál ASCs pre regeneratívnu medicínu / M. Boháč ... [et al.]
  In: Biomedicínske aktuality. - ISBN 978-80-89-451-04-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť, 2010. - S. 3-7
 8. AED Prehľad imunohistochemických markerov proliferácie používaných v diagnostike nádorov prsníka / M. Juríková, M. Boháč, Š. Polák
  In: Biomedicínsky výskum 3. - ISBN 978-80-971370-2-1. - Bratislava : Mamma Feminina, 2015. - S. 18-26
 9. AFD Označenie individuálnych ependýmových oblastí v tretej komore ľudského mozgu: ependýmové tabuľky / Mária Lorencová ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 251-256 [online]
 10. AFG The analysis of LRRK 2 and parkin gene mutations in Slovakia / K. Kračunová ... [et al.]
  In: Parkinsonism and Related Disorders. - Vol. 15, Suppl. 2 (2009), s. S156-S157
 11. AFH Analýza mutácií génov LRRK 2 a parkin u pacientov s Parkinsonovou chorobou / K. Kračunová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 72/105, Suppl. 2 (2009), s. S115-S116
 12. AFH Genetické aspekty Parkinsonovej choroby (PCH) / K. Kračunová ... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 11, Suplement 1 (2010), s. 43
 13. AFH (Ne)priateľská úloha mezenchýmových stromálnych buniek v nádoroch prsníka: spojenci alebo protivníci? / L. Kučerová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 6, Suppl. 2 (2011), s. 27-28
 14. DAI CAF - 1 ako prognostický marker proliferácie v nádorových bunkách prsníka / Miroslava Juríková ; školiteľ Ľudovít Danihel
  Bratislava : [s.n.], 2016