Contacts

 1. ADD Labelling of individual ependymal areas in the third and fourth ventricle of the human brain: ependymal tables / Alexander Mitro ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 74, č. 5 (2019), s. 533-541
 2. ADN Labelling of individual ependymal areas in lateral ventricles of human brain: ependymal tables / Alexander Mitro ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 119, č. 5 (2018), s. 265-271
 3. AFD Označenie individuálnych ependýmových oblastí v tretej komore ľudského mozgu: ependýmové tabuľky / Mária Lorencová ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 251-256 [online]
 4. AFD Naše skúsenosti s využitím rastrovacej elektrónovej mikroskopie v medicínskych a biologických vedách / Š. Polák ... [et al.]
  In: Laboratórna medicína 2012. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu, 2012. - S. [1-3]
 5. AFG Labelling of individual ependymal areas in human brain ventricles: ependymal tables / Mária Lorencová ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 47-47
 6. AFG Morphological changes of glial cells in the hypothalamus in obesity / Michaela Vrabcová ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 82-82
 7. AFG Endothelial cells of the human spleen in scanning electron microscope / Paulína Gálfiová ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 23-23