Contacts

 1. ADC The effect of salivary gland extract of Lucilia sericata maggots on human dermal fibroblast proliferation within collagen/hyaluronan membrane in vitro: transmission electron microscopy study / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Advances in Skin & Wound Care. - Vol. 28, No. 5 (2015), s. 221-226
 2. ADC Pineal gland calcification under hypoxic conditions / Martin Kopáni ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Suppl. 4 (2019), s. S405-S413
 3. ADC Merkel-like cell distribution in the epithelium of the human vagina An immunohistochemical and TEM study / Simona Polakovičová ... [et al.]
  In: European Journal of Histochemistry. - Roč. 62, č. 1 (2018), s. 70-74, Art. No. 2836
 4. ADD Merkel cells in the stratified squamous nonkeratinized epithelium of the human oesophagus / S. Polakovičová, R. Mikušová, Š. Polák
  In: Biologia. - Vol. 68, No. 4 (2013), s. 743-746
 5. ADE The effect of salivary gland extract of Lucillia Sericata maggots on the human dermal fibroblasts proliferation / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Journal of Biological Sciences. - Vol. 11, No. 3 (2011), s. 96-100
 6. ADE Účinok exkrétu/sekrétu z lariev bzučivky Lucilia (Phaenicia) sericata v procese hojenia rán / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Hojení ran. - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 9-12
 7. ADF Merkel cells - review on developmental, functional and clinical aspects / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 112, č. 2 (2011), s. 80-87
 8. ADF The combined algorithm of venous ulcer therapy / M. Čambal ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 5 (2012), s. 285-288
 9. ADF Retrospektívna analýza údajov pacientov s liekovým exantémom hospitalizovaných na Dermatovenerologickej klinike LFUK a FNsP v Bratislave v rokoch 2000-2004 / S. Polakovičová, M. Šimaljaková, J. Buchvald
  In: Derma. - Roč. 7, č. 4 (2007), s. 3-7
 10. ADF Ako sa môže tkanivo sleziny dostať k semenníku alebo embryologický pohľad na splenogonádovú fúziu / Š. Polák ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 30-37
 11. ADF Polandov syndróm - prehľad klasifikácií anomálií ruky, patogenéza vzniku a možnosti chirurgickej rekonštrukcie / I. Varga ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 9, č. 1 (2006), s. 57-62
 12. ADF Merkelove bunky - záhadné receptory kože / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 2 (2008), s. 16-19
 13. ADF Merkelove bunky a nádory Merkelových buniek / S. Polakovičová, R. Mikušová, V. Pospíšilová
  In: Derma. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 8-13
 14. AED Využitie lariev Lucilia sericata v procese hojenia rán / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Biomedicínske aktuality. - ISBN 978-80-89-451-04-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť, 2010. - S. 60-64
 15. AED Využitie dvojkrídlovca Lucilia sericata v liečbe rán / S, Polakovičová ... [et al.]
  In: 13. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. - ISBN 80-969586-6-6. - Košice : Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2006. - S. 55-60
 16. AED TORCH v etiopatogenéze vrodených vývinových chýb / I. Tomo ... [et al.]
  In: 13. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. - ISBN 80-969586-6-6. - Košice : Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, 2006. - S. 48-52
 17. AED Význam imunohistochemického a histologického vyšetrenia v diagnostike liekového exantému - kazuistika / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 352-357
 18. AED Faktory ovplyvňujúce involúciu týmusu - vzťah medzi veľkosťou týmusu a antropometriou novorodencov / Ivan Varga ... [et al.]
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 415-430
 19. AFC Morfologický obraz týmusu detí s defektom komorového septa so zameraním na Hassallove telieska / R. Mikušová ... [et al.]
  In: Plzeňský lékařský sborník. Suppl. 82. - ISBN 978-80-246-1786-2. - Praha : Karolinum, 2010. - S. 15-21
 20. AFC Morphological picture of a thymus in children with ventricular septal defect / R. Mikušová ... [et al.]
  In: Morphology 2009. - ISBN 978-80-254-3882-4. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lekárska fakulta, 2009. - S.119
 21. AFG Maggot debridement therapy - first experiences in Slovakia / M. Čambal ... [et al.]
  In: European Surgery. - Vol. 40, Supplement No. 223 (2008), s. 74
 22. AFG Study of thymic structural changes of new-borns with transposition of the great vessels / R. Mikušová ... [et al.]
  In: Morphology 2008. - ISBN 978-80-244-2061-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 127
 23. AFH The morphological structure of the human pineal gland at light and electron microscopic levels / Simona Polakovičová ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 100-101
 24. AFH First evidence of Merkel cells in vaginal epithelium / S. Polakovičová, Š. Polák
  In: ISCAA 2015 : 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. - ISBN 978-80-223-3951-3. - Bratislava : Comenius University, 2015. - S. 171-172
 25. AFL Cooperation between dermatologist and histopatologist in diagnosis of adverse drug reaction - case report / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Morphology 2007. - ISBN 978-80-89305-01-8. - Bratislava : Slovak Anatomical Society, Slovak Society for Histochemistry and Cytochemistry, 2007. - S. 82
 26. AFL Zmeny štruktúry týmusu u novorodencov pri transpozícii veľkých ciev srdca / R. Mikušová ... [et al.]
  In: Princípy eHealth vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a edukácia pacienta [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-145-9. - Bratislava : Asklepios, 2009. - S. 132 [CD-ROM]
 27. BDF Kmeňové bunky a ich využitie v korektívnej dermatologii / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 10, č. 4 (2010), s. 8-10
 28. BDF Histologická a imunohistologická analýza prípadu liekového exantému / S. Polakovičová, M. Šimaljaková, P. Babál
  In: Derma. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 20-23
 29. BDF Larválna terapia - história, technika, účinky a jej využitie v súčasnosti v liečbe rán / Simona Polakovičová
  In: Derma. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 22-27
 30. BED Problematika pohlavne prenosných chorôb / A. Liptáková, I. Varga, S. Polakovičová
  In: Vybrané kapitoly z prírodných vied pre študentov a učiteľov stredných škôl. - ISBN 978-80-223-2547-9. - [S.l.] : Európsky sociálny fond, 2008. - S. 1155-1172
 31. BEE Spolupráca dermatológa s histopatológom v diagnostike liekového exantému - kazuistika / S. Polakovičová ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb v podmienkach eHealth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87861-02-8. - Praha : Evropská asociacie pro fototerapii, 2013. - S. 118 [CD-ROM]
 32. BFB Bezpečnosť liečiv v gravidite - súčasný pohľad na teratogenitu tetracyklínov / J. Rajec ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 5-6