Contacts

Contacts

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
profesor vysokej školy,univerzity
+421 2 9011 9525

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
docent
+421 2 9011 9523
02/593 57 523

RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
odborný asistent

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
docent

Mgr. William Bakoš

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
1.dLN

doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 57 426

Mgr. Ivan Belica, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
odborný zamestnanec vo výskume

Mgr. Filip Blaško

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
4.dLN

Dagmar Cigáneková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9521
02/593 57 521

MUDr. Mgr. Rudolf Drábek

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav
asistent vysokej školy, univerzity
[1] 2 3 4