EVBRES - Evidence-Based Research

Informácie o projekte

Projekt EVBRES (EVidence-Based RESearch) je podporovaný Európskou úniou v rámci COST Action 17117 (2018-2023) s názvom „Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research  (EVBRES)“. Koordinátorom projektu je prof. Hans Lund z Western Norway University of Applied Sciences v Bergene. Na riešení projektu sa podieľajú zástupcovia z vyše 40 krajín a Slovenskú republiku reprezentujú národné zástupkyne doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH a  MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH, a ich náhradníčka Mgr et Mgr Silvia Capíková, PhD. z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podrobnejšie  informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke projektu www.evbres.eu

Cieľom projektu je podporiť využívanie prístupu a metodológie výskumu založeného na vedeckých dôkazov (Evidence-based research - EBR) v klinickom výskume a tým predchádzať nadbytočnému výskumu. Výskum založený na dôkazoch je definovaný ako systematické a transparentné využitie výsledkoch predchádzajúcich výskumov pri plánovaní a realizácii nového výskumu. Robiť výskum bez systematického prehľadu už známych dôkazov, najmä ak ide o výskum na ľuďoch a zvieratách, je neetické, nevedecké a nadbytočné. Zároveň EBR koncept zdôrazňuje potrebu zohľadniť potreby a preferencie koncových užívateľov pri interpretácií a aplikácii výsledkov výskumu v klinickej praxi.

Výstupmi projektu sú články, príručky, konferencie, podujatia  a vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o význame a potrebe využitia prístupu EBR vo výskume. Projekt je zameraný aj na vzdelávanie výskumníkov s cieľom naučiť ich prečo a ako robiť výskum založený na dôkazoch. Bližšie informácie o plánovaných podujatiach, na ktoré Vás srdečne pozývame, sú uvedené nižšie.

Koncept EBR (Evidence-Based Research)

Podrobnejšie informácie o koncepte EBR boli publikované v článku od prof. Lunda v British Medical Journal v roku 2016 (preložený aj do slovenského jazyka) a v sérií článkov v časopise Journal of Clinical Epidemiology v rokoch 2021-2022.

Towards evidence based reasearch - (Lund, 2016, BMJ)

Na ceste k výskumu založenému na vedeckých dôkazoch - (Lund, BMJ, 2016) slovenský preklad článku

Evidence-Based Research Series-Paper 1: What evidence-based research is and why is it important?- (Robinson et.al, JCE, 2020)

Evidence-Based Research Series-Paper 2: Using an evidence-based research approach before a new study is conducted to ensure value (Lund et al., 2021a)

Evidence-Based Research Series-Paper 3: Using an evidence-based research approach to place your results into context after the study is performed to ensure usefulness of the conclusion (Lund et al., JCE, 2021b)

online Evidence-Based Research Training School

The Evidence-Based Research Training School “Identifying a need for a new research study”- massive open online course (MOOC)

Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom koncept výskumu založeného na dôkazoch (EBR) a rozšíriť ich vedomosti a zručnosti v oblasti vyhľadávania, tvorby a kritického hodnotenia systematických prehľadov a  interpretovania a využitia ich výsledkov pri plánovaní a realizácii nového výskumu. Kurz je rozdelený na dve časti a pozostáva zo 14 modulov, ktoré obsahujú video-prezentácie, študijné materiály vo forme článkov, publikácii a zadania. Prvá časť  umožní účastníkom získať základné poznatky o koncepte EBR a systematických prehľadov. Druhá časť kurzu je zameraná na aplikovanie EBR konceptu v plánovaní a realizácií nového výskumu.  Kurz je v anglickom jazyku a bude prebiehať asynchrónne online na platforme CANVAS v dvoch termínoch, účasť je bez poplatku.

Termíny kurzu:

15.7 – 15.9, 2022 (The 5th Evidence-based Research Training School)

1.11 – 31.12, 2022 (The 6th Evidence-based Research Training School)

1.2. - 31.3.2023 (The 7th Evidence-based Research Training School) 

V týchto termínoch bude online kurz otvorený.  Prihlásenie na kurz a absolvovanie kurzu bude možné kedykoľvek počas jedného z termínov. Toto je posledná možnosť sa prihlásiť bezplatne, keďže 15.4.2023 končí projekt EVBRES - COST CA 17-117, ktorý financoval administráciu kurzov.

Prihlásenie do kurzu:

Na kurz sa prihlasuje prostrednictvom linku: https://bibsys.instructure.com/enroll/P4RXDR.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete TU.

V prípade problémov s prihlásením skúste postupovať podľa krokov uvedených TU

Prednášky s panelovou diskusiou 14.9.2022

Podujatie je realizované v rámci medzinárodného stretnutia  The  EVBRES Summit 2022,

Cieľom podujatia je predstaviť koncept EBR a diskutovať jeho využitie vo výskume, a klinickej praxi so zameraním na význam a potrebu zapojenia koncových užívateľov do plánovania nového výskume.

Registrácia nie je potrebná, účasť je bez poplatku. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia. Po skončení podujatia je plánovaná tlačová konferencia.

PROGRAM

The 3rd online Evidence-Based Research Conference

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke konferencie: https://evbres.eu/ebrconference/

Videoprezentácia z konferencie nájdete TU

Kontaktné osoby

Doc. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH, michaela.kosticovafmed.uniba.sk

MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH. jana.babjakovafmed.uniba.sk