59. fakultná konferencia ŠVOČ a XV. vedecká konferencia doktorandov

Úvod konferencie

Príhovor dekana
prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.
k 59. fakultnej konferencii Študentskej vedeckej odbornej činnosti a
XV. konferencii doktorandov LF UK

Úvodný rozhovor
prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.
k 59. fakultnej konferencii Študentskej vedeckej odbornej činnosti a
XV. konferencii doktorandov LF UK


Sekcie XV. vedeckej konferencie doktorandov

Sekcie 59. fakultnej konferencii Študentskej vedeckej odbornej činnosti