Konferencia ŠVOČ

Študentská vedecká konferencia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

59. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XV. vedecká konferencia doktorandov LF UK

 

organizované Radou ŠVOČ v spolupráci s Klubom ŠVOČ Bratislavského spolku medikov

sa budú konať pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

v stredu 22. apríla 2020

Prihláška na konferenciu

Deadline na prihlásenie práce na konferenciu: 8. marca 2020

Na konferenciu do súťažnej sekcie môžete prihlásiť každú vedeckú prácu z oblasti lekárskych a biologických vied, ktorej prvým autorom je riadny študent LF UK v Bratislave.

V nesúťažnej časti môže byť po schválení Radou ŠVOČ prezentovaná aj iná vedecká práca z oblasti lekárskych a biologických vied, ktorej prvým autorom je riadny študent akejkoľvek registrovanej vysokej školy.

Práce musia dodržať všetky náležitosti vedeckej prác, musia byť v súhlase s všeobecne uznávanými zákonnými, morálnymi a etickými normami.

Prezentovaná môže byť iba originálna vedecká práca (nie prehľad literatúry).

Na konferenciu možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou diplomovej práce.

Prácu je možné prihlásiť len so súhlasom školiteľa.

 

Prihláška na konferenciu:

1. Inštrukcie pre autorov na napísanie práce: inštrukcie

2. Vyplňte formulár prihlášky na konferenciu: prihláška na konferenciu

3. Samotnú prihlasovanú prácu pošlite (ako súbor PriezviskoPrvehoAutora.doc resp.  PriezviskoPrvehoAutora.docx) e-mailom na adresu:svocfmed.uniba.sk.

4. Potvrdenie o zaregistrovaní práce dostanete e-mailom do 24 hodín.