Referát zahraničných stykov

Centrum zahraničných mobilít

Centrum zahraničných mobilít bolo založené pre študentov, pedagogických pracovníkov ako aj ostatných zamestnancov Lekárskej fakulty UK a pre zhraničných študentov študujúcich na LF UK. Jeho cieľom je: 

  • Sprostredkovať študentom a učiteľom mobility v EÚ aj mimo EÚ
  • Zlepšiť poskytovanie informácií o krajinách pre študentov a zamestnancov a pomôcť pri plánovaní ich štúdií a výskumov v zahraničí
  • Pomáhať zahraničným študentom vo veciach súvisiacich s ich mobilitou, ako poskytovnie informácií o zákonoch, zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a ubytovaní.
  • Propagácia našej lekárskej fakulty v zahraničí
  • Spolupráca s univerzitami a vedeckými a zdravotníckymi inštitúciami v organizovaní výletov a návštev pre zahraničných študentov počas ich pobytu na LFUK
  • Kontakt s absolventami lekárskej fakulty