MediClin Nemecko

Stáže v nemocniciach MediClin majú trvanie 1 mesiac. Popri povinných stážach (interná medicína, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria), môžu študenti medicíny absolvovať stáž aj v akomkoľvek ďalšom lekárskom odbore pokiaľ je poskytovaný  nemocnicami skupiny MediClin.

Od roku  2009 absolvovali túto stáž desiatky študentov, ktorí boli s úrovňou, výnimočnými podmienkami a prístupom nemeckých lekárov veľmi spokojní.

Viac informácii

Nemocnice MediClin poskytujú nasledujúce lekárske odbory (vzhľadom na regióny):

Región Mecklenburg-Vorpommern: Anestéziológia/ Intenzívna starostlivosť, Rádiológia, Neurorádiológia, Hematológia, Interná medicína, Všeobecné lekárstvo, Kardiológia, Chirurgia rúk, Detská a dorastová psychiatria, Neurochirurgia, Ortopédia/ Traumatológia, Fyzioterapia, Telesná a rehabilitačná  medicína, Plastická chirurgia, Rehabilitácia, Sociálne lekárstvo, Interná chirurgia, Hrudníková chirurgia, Urológia, Otorinolaryngológia (ORL), Neurológia, Psychiatria.

Región Východ: Anestéziológia / Intenzívna starostlivosť, Diabetológia, Endokrinológia, Interná medicína, Všeobecné lekárstvo, Kardiológia, Srdcová chirurgia, Chirurgia rúk, Dorastová ortopédia, Geriatria, Ortopédia/ Traumatológia, Telesná a rehabilitačná  medicína, Rehabilitácia, Reumatológia, Sociálne lekárstvo, Neurológia.

Región Baden-Württemberg: Anestéziológia / Intenzívna starostlivosť, Alergológia, Pneumológia, Diabetológia, Interná medicína, Všeobecné lekárstvo, Kardiológia, Srdcová chirurgia, Detská a dorastová psychiatria, Ortopédia/ Traumatológia, Telesná a rehabilitačná  medicína, Psychosomatika, Rehabilitácia, Reumatológia, Bolestná terapia, Sociálne lekárstvo, Urológia, Neurológia, Psychiatria.

Región Západ: Rádiológia, Radiačná terapia, Interná medicína, Všeobecné lekárstvo, Kardiológia, Ortopédia/ Traumatológia, Fyzioterapia, Telesná a rehabilitačná  medicína, Psychosomatika, Rehabilitácia, Bolestná terapia, Sociálne lekárstvo, Otorinolaryngológia (ORL), Neurológia, Psychiatria.

 

<output>Konkurz na študentskú mobilitu stáž - SMP na akad. rok 2016/2017 bude vyhlásený v októbri 2015 </output>

<output>Konkurz na študentskú mobilitu štúdium - SMS  na akad. rok 2016/2017 bude vyhlásený v októbri 2015 </output>

<output>Konkurz na študentskú mobilitu stáž - SMP na akad. rok 2016/2017 bude vyhlásený v októbri 2015 </output>

<output>Konkurz na študentskú mobilitu stáž - SMP na akad. rok 2016/2017 bude vyhlásený v októbri 2015 </output>

<output>Konkurz na študentskú mobilitu štúdium - SMS  na akad. rok 2016/2017 bude vyhlásený v októbri 2015 </output>

Po úspešnom absolvovaní výberového konania  

 

-       nominovaní kandidáti napíšu životopis, žiadosť a motivačný list v NJ adresovaný na:     

                 MediClin, GmbH & Co. KG,

                 Personal und Soziales,

                 Okenstr. 27,

                 D-77652 Offenburg

 

V motivačnom liste uvedú kandidáti preferenčnú nemocnicu(e) a lekársky     odbor(y).

 

Na Referát zahraničných stykov LFUK  doručia študenti:

 

-           životopis (v NJ)

-           žiadosť  (v NJ)

-           motivačný list (v NJ)

-           kópiu OP

-           podpísané prehlásenie (pod podpis napíšte čitateľne Vaše meno)

Kritéria vyhodnocovania konkurzu

Kritériá výberu pre uchádzačov o študentskú mobilitu v rámci programu „MediClin“  a „Študenti medicíny bez hraníc“

 

 

1. Študijné výsledky (vážený študijný priemer za doteraz ukončené štúdium)

 

Maximálny počet získaných bodov: 20

 

Priemer

Body

1

20

1,01- 1,05

19

1,06-1,1

18

1,11-1,15

17

1,16-1,2

16

1,21-1,25

15

1,26-1,3

14

1,31-1,35

13

1,36-1,4

12

1,41-1,45

11

1,46-1,5

10

1,51-1,55

9

1,56-1,6

8

1,61-1,65

7

1,66-1,7

6

1,71-1,75

5

1,76-1,8

4

1,81-1,85

3

1,86-1,9

2

1,91-1,99

1

2 a viac

0

 

 

 2. Jazyková znalosť (nemecký jazyk)

 

Maximálny počet získaných bodov: 40

 

C2

 

40

C1

 

B2 /

 

35

test z jazyka

100% - 70%

B1 /

 

30

test z jazyka

69% - 50%

Karmen Holocsiová

Pred nemocnicou
Interiér nemocnice
Pri dennej činnosti

Letná prax v Nemecku, Crivitz – Karmen Holocsiová

Petra Jančová

Pohľad na mestečko
Ubytovanie
Závody na originálnych lodičkách

Letná prax v Nemecku, Plau am See – Petra Jančová

 

Na stážach MediClin nie je program tak organizovaný ako v Rakúsku. MediClin bol výbornou skúsenosťou. Ak niekto uvažuje o stáži v Plau am See, doporučujem vziať si bicykel alebo kolieskové korčule, lebo nemocnica je asi 3km od centra a je to veeeeľmi malé mestečko, čiže okrem športovania niet čo robiť. Dajú sa robiť výlety niekam mimo. Jazerá sú krásne a dá sa ísť loďkou do Malchow, výlet 3 jazier alebo až do Muritz, prípadne Berlín - je asi 150km vzdialený. Ľudia na klinike sú veľmi milí, mám len kladné skúsenosti.

Kristína Gulišová

Ja
Náš kolektív
Nemocničná izba
Operačná sála
Ubytovanie
Výlet
Výlet k moru

Letná prax v Nemecku – Kristína Gulišová