Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

ERASMUS+

ERASMUS+

Učiteľská mobilita prostrednícvom programu ERASMUS+ spočíva najmä v prednáškovej činnosti na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností.  Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu, nie doktorand).

Učitelia (STA) /Vysielanie učiteľov do zahraničia

Učitelia (STA) / Prijímanie učiteľov zo zahraničia

Kontaktná osoba (pedagóg zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí zahraničného Erasmus učiteľa informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus zahraničných návštevách priebežne informuje OMV RUK. Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus učiteľovi vyplniť a podpísať Certifikát pre Erasmus+ učiteľa a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OMV RUK.

 UBYTOVANIE

 Fakulta vopred informuje zahraničného učiteľa o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný učiteľ sám z grantu Erasmus, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.

Interinštitucionálne zmluvy


Učitelská mobilita
Univerzita Erasmus kód Počet  učiteľov
Nemecko    
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf D DUSSELD01 2
Westfälische Wilhems-Universität Münster D MUNSTER01 1
Rakúsko    
Medizinische Universität Innsbruck A INNSBRU21 1
Francúzsko    
Université Paris-Sud F PARIS011 1
Université Catholique de Lille F LILLE11 1
Université Grenoble Alpes (UGA) F GRENOBL51  1
Španielsko    
Universidad de Malaga E MALAGA01 1
Taliansko    
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)  I MILANO 03 4
Universita' Degli Studi di Pavia I PAVIA01 1
Chorvátsko    
University of Zagreb HR ZAGREB01 1
Slovinsko    
University of Maribor SI MARIBOR01 1
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 1
Česká republika    
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 2
Charles University in Prague, 3nd Faculty of Medicine CZ PRAHA07 3 *
Fínsko    
University of Oulu SF OULU01 1
Maďarsko    
Semmelweis University Budapest HU BUDAPES08 1
Poľsko    
Medical University of Gdańsk PL GDANSK03 1
Bulharsko    
Medical University Plovdiv BG PLOVDIV02 2
Medical University of Pleven BG PLEVEN01 2
Turecko    
Uludag University Bursa TR BURSA01 1
* 2 Languages and Philological Sciences ,       1 Medicine    
     
Turecko    
Baskent University Ankara TR ANKARA06 2
Marmara University Istanbul TR ISTANBU05 1
Česká republika    
Univerzita Palackého v Olomouci CZ OLOMOUC01 1

Výberove konanie Erasmus+ pre a.r. 2016/2017


Capíková Silvia CZ OLOMOUC01
Ďurajka Radoslav CZ PRAHA07
Kopáni Martin HU BUDAPES08
Kostičová Michaela CZ OLOMOUC01
Lauková Lucia BG PLOVDIV02
Lysý  Juraj SI LJUBLJA01
Matejová Ivana CZ PRAHA07
Nikolajová Kupferschmidtová Elena BG PLOVDIV02
Polakovičová Simona CZ PRAHA07
Šebová Irina CZ PRAHA07
Šebová Irina D ERLANGE02

Výberove konanie Erasmus+ pre a.r. 2017/2018


 Argalášová Ľubica BG PLEVEN01
Lauková Lucia BG PLOVDIV02
Lysý Juraj D DUSSELD01
Nikolajová Kupferschmidtová Elena HR ZAGREB01
Rošková Daniela CZ PRAHA07
Škovierová Angela CZ PRAHA07
Vasiľová Melinda BG PLOVDIV02
Vondrová Diana BG PLEVEN01