Voľby kandidáta na funkciu dekana LFUK

Voľby kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027

Akademický senát Lekárskej fakulty UK v Bratislave, podľa § 27 bod 1. písmena b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článku 12; bodu 19 písmeno a) až e) tretej časti Štatútu LFUK, ako aj Doplnku č. 1 Štatútu LFUK vyhlásil na svojom zasadnutí dňa 29.3.2022 voľby kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie  od 1.2.2023 do 31.1.2027.

Voľby kandidáta na funkciu dekana LFUK sa uskutočnia na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu LFUK dňa 8.11.2022 od 13,00 hod vo Veľkej posluchárni NTU,na Sasinkovej 4, ktoré začne hneď po skončení predstavovania kandidátov.

Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana

 • prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

  životopis

  tézy

  navrhovatelia:

 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
 • prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
 • prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
 • prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
 • prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
 • prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
 • MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
 • prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
 • prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
 • doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
 • doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
 • prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
 • prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
 • doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
 • prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD.
 • doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD.