Online prenos vedeckej rady - 15. 4. 2021

O z n á m e n i e

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že verejné habilitačné prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác sa  uskutočnia formou online

dňa 15. apríla  2021

 • o 7.30 h - habilitačná prednáška MUDr. Michaeli Kostičovej, PhD.

  Zasadnutie habilitačnej komisie a oponentov.
 • o 9.00 h -  habilitačná prednáška MUDr. Martina Čaprndu, PhD.
  Zasadnutie habilitačnej komisie a oponentov.

 • o 10.30 h - habilitačná prednáška MUDr. Martina Sabola, PhD.
  Zasadnutie habilitačnej komisie a oponentov.
 • o 13.30 -  inauguračná prednáška doc. MUDr. Petra Ihnáta, PhD., MBA 
  Zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov.

 

    Verejnosť má možnosť sa pripojiť na habilitačné  prednášky a obhajoby dizertačných prác. 

Kliknutím sem sa pripojíte k prenosu