Online prenos vedeckej rady - 18. 2. 2021

O z n á m e n i e

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že verejné habilitačné prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác sa  uskutočnia formou online

dňa 18. februára  2021

  • 8.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Františka Horna, PhD., odborného asistenta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave, na tému: „Deformity neurokránia - možnosti liečby“ a verejná obhajoba habilitačnej práce,  na tému: „Defekty neurálnej rúry“ (odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia).
  • 9.30 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Mikuláša Redechu, PhD., odborného asistenta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB,      na tému: „Nové trendy v liečbe rakoviny vaječníka“ a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: „Porovnanie niektorých parametrov operačnej a konzervatívnej liečby myómov maternice“ (odbor habilitačného a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo).
  • 11.00 h verejná habilitačná prednáška  MUDr. Miriam Kolníkovej, PhD., prednostky - odbornej asistentky Kliniky detskej neurológie LF UK a UNB, na tému: „Ochorenie miznúcej bielej hmoty - VWM disease - nová leuko-dystrofia“ a verejná obhajoba habilitačnej práce, na tému: „Leukodystrofie a genetické leukoencefalopatie“ (odbor habilitačného a inauguračného konania neurológia).

 

    Verejnosť má možnosť sa pripojiť na habilitačné  prednášky a obhajoby dizertačných prác. 

Kliknutím sem sa pripojíte k prenosu