Kontakty

Kontakty

1.MUDr.Beata Špániková PhD -OUSA, Heydukova 10, 81250, Ba beata.spanikova@ousa.sk, 02/32249353

MUDr. Špániková Beata PhD. OUSA Heydukova 10, 81250 Ba e-mail: beata.spanikovagmail.com. tel.0232249353

MUDr. Bendová Jana PhD – Veľký Biel, Poľovnícka 14, e-mail:jana.bendova@hotmail.com

MUDr. Compagnon Romana, Heydukova 14, 81108 Bratislava, e mail: romanacompagnon@yahoo.com

MUDr. Halmová Daniela, Poliklinika Mýtna 1, Bratislava, dada.halmová@gmail.com, dhalmovahedak.sk ,02/57786358

MUDr. Kovár Michal, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MEDAMB s.r.o. Strečnianska 13 85105 Bratislava e mail: dr.kovar@gmail.com

MUDr. Mgr. Kožáková Erika , MPH – mediZon s.r.o. Limbová 5, Bratislava e mail m.d.kozakova@gmail.com

MUDr. Lipovský Peter, Medlip s.r.o.,Alžbetin Dvor 180, Miloslavov e-mail :peter.lipovskymdgmail.com 0243330089,

MUDr. Marta Makovníková,MEDMAK s.r.o., Kubačova 19, Bratislava 83106, tefeon. kontakt 02 / 4488 9329, emali. mmakovnikova1@gmail.com

MUDR. Mistríková Zuzana- OUSA, Heydukova 10, Ba , e-mail: zuzana.mistrikovaousa.sk 0232249459,

MUDr. Pavlovova Jana, OUSA, Kolárska 12, 81250, e-mail: jana. pavlovovaousa.sk. 0232249111

MUDr. Mgr. Pitoňáková Zuzana, Medante Clinic, Podpriehradná 3A, Vrakuňa, Ba. e-mail: pitonakovamedante.com 0903583469,

MUDr. Plšeková Iveta, Vitality s.r.o. Šustekova, Ba, email: plsekovaplsekova.sk tel. 0915966026, 0262410262,

MUDr. Sollárová Katarína, Teslova 33, 82102 Ba, e-mail: info@sollar med.sk, tel. 0244441121

MUDr. Šimková Adriana, PhD. –Duo.Medical.s.r.o. Hollého 2, 90201 Pezinok, e-mail: lekarka.pezinokgmail.com tel.- 0903515510,

MUDr. Tesárová Katarína – Tamedico s.r.o. Ďumbierska 32, 83101 Ba,e-mail: ktesarova@vseobecny-lekar.com, ktesarovagmail.com

MUDr. Viszlaiova Nikola, Medante Clinic, Podpriehradná 3A, Vrakuňa, Ba. e-mail: viszlaiovamedante.com 0903583469,

MUDr. Zervanová Zuzana , Heydukova 14, Bratislava 81108, e mail: mudrzuzka@gmail.com