Ambulancia všeobecného lekárstva

História a všeobecné informácie

 

Všeobecné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým obyvateľom. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky z jednotlivých medicínskych odborov.

 

V roku 2014 sa na LF UK vytvoril nový povinný hodnotený predmet Všeobecné lekárstvo pre študentov 5. ročníka. Prvých 5 rokov bol vedený ako „Rodinné lekárstvo“ v rámci „Internej medicíny“. Od školského roku 2019/2020 je samostatným predmetom pod názvom Všeobecné lekárstvo. Prvým garantom predmetu bola MUDr. Beata Špániková PhD. Je to od vtedy povinný, hodnotený, kreditovaný predmet.

 

Od školského roku 2023/2024 sa stal zodpovedným za predmet všeobecné lekárstvo na LF UK (špecializačný odbor - všeobecný lekár pre dospelých) doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, ktorý je zároveň na LF UK aj garantom pre špecializačné štúdium v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo. 

Kontakty - školiace ambulancie

 

 

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

VITACARE, s. r. o., ambulancia všeobecného lekárstva, Kráľová pri Senci č. 378, 900 50,

02/20 20 20 80

Kráľová pri Senci

 

VITACARE, s. r. o., ambulancia všeobecného lekárstva, Štefániková 17, 900 01,

02/20 20 20 88

Modra

mail: ustav.vld.bagmail.com 

 

 

 Školiace pracoviská LF UK - všeobecné ambulancie,
v ktorých je možné absolvovať stáž v 5. ročníku štúdia.

 

 

Sídlo ambulancie Lektor Telefón Mail
VITACARE, s.r.o., Záhumenská  723, 900 50, Kráľová pri Senci doc. MUDr. Kučera Marek, PhD., MHA, MPH ustav.vld.bagmail.com
VITACARE, s.r.o., Štefániková 17, 900 01, Modra doc. MUDr. Kučera Marek, PhD., MHA, MPH ustav.vld.bagmail.com
BENMEDIKA, s.r.o., Poľovnícka 291/14, 900 24 Veľký Biel MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA jana_bendovahotmail.com
Tamedico s.r.o. Ďumbierska 32, 83101, Bratislava MUDr.Katarína Tesárová ktesarovagmail.com
MEDAMB s.r.o. Strečnianska 13, 85105, Bratislava MUDr. Silvia Masaryková 948130133 sylviamasarykgmail.com
MEDMAK s.r.o., Kubačova 19, 831 06, Bratislava MUDr.Marta Makovníková 949720286 mmakovnikova1gmail.com
MIMAD s.r.o, Krušovská 19, 955 01, Topoľčany  MUDr. Michaela Macháčová machacovamgmail.com
MUDr. Martina Jandzíková, Jána Milca  741/27, 01001  Žilina MUDr. Martina Jandzíková 902 366 472 m.jandzikovagmail.com
JKlinik s.r.o., Radlinského 1701/12, Ružomberok MUDr. Bc. Juraj Kobyľák 902041361 juraj.kobygmail.com
MEDIK centrum Šaľa s.r.o., Hollého 9, 92705 Šaľa MUDr. Gabriela Juríková 905723565 gabijurikovagmail.com
AL VITALIS s.r.o., M. R. Štefánika  3481/54, 07501  Trebišov MUDr. Anna Repovská 907315240 alvitalistvgmail.com
Medires s.r.o., Obchodná 42, 94634 Bátorove Kosihy MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M. 905571990 monikapaluskovagmail.com
TELOS s.r.o., 082 37 Široké 353 MUDr. Lenka Szwanczar Tomková 911717004 mudr.lenka.tomkovagmail.com
Medakir s.r.o., Kamenecká č. 613/2, 076 31 Streda nad Bodrogom MUDr. Xénia Wöstmann 915849936 podstranskayahoo.de
OUSA, Heydukova 10, 81250, Bratislava MUDr. Špániková Beata PhD. 02/32249353 beata.spanikovagmail.com
PREVENTÍVA Klinika, s.r.o., Starohájska 1, 917 01 Trnava MUDr. Peter Bakič 911708866 bakicpetergmail.com
PREVENTÍVA s.r.o., Dom služieb, Hlavná 148/8, 919 26 Zavar MUDr. Peter Bakič 911708866 bakicpetergmail.com
MEDAMB, s. r. o., Strečnianska  2975/13, 85105  Bratislava MUDr. Kovár Michal 908787100 dr.kovargmail.com
MEDILIP, s.r.o., Astrová 1, 900 42 Alžbetin dvor, Miloslavov MUDr. Lipovský Peter 948 393 342 peter.lipovsky.mdgmail.com
SollarMed s.r.o., Teslova 33, 821 02, Bratislava MUDr. Sollárová Katarína 244441121 katka.sollargmail.com
LC med s.r.o., Uršulínska  436/9, 811 01, Bratislava MUDr. Katarína Tóthová 905471559 doktorka.katkayahoo.com
VH Medic s.r.o., Bulharská 72 / Trnávka, 821 04  Bratislava MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA,MPH 910 851 904 valeria.husarovicovagmail.com
Polimed s.r.o., Rezedová  5, 821 01, Bratislava MUDr. Liliana Podhorská, MPH liliana.podhorskagmail.com
MED-ADULT, s.r.o., Líščie údolie  98/57, 841 04, Bratislava MUDr. Iveta Malíková, MPH. 908724955 ivetamalikgmail.com
GP-SAEM s.r.o., Andreja Žarnova 11, 91701 Trnava MUDr. Petra Dobrovodská petra.dobrovodskaemail.cz
Hipcentrum, Holubyho 41, 902 01, Pezinok MUDr. Dominika Šafárová 944107773 dominika.safargmail.com
SURGE s.r.o., 9103 05 Melčice – Lieskové 220, Melčice-Lieskové MUDr. Adriana Orechovská 911 046 479 adriana.orechovskagmail.com
Galvaniho 19, MEDANTE, 82107, Bratislava MUDr. Nikola Viszlaiova 907514425 viszlaiovamedante.sk

Rozvrh

Zimný semester 2023/2024

PREDNÁŠKY

 V 2. - 6. týždni, vždy v utorok od 18:30 hod do 20:20 hod na Moskovskej 2, poslucháreň M6

 

 P R O G R A M

 

19. 09. 2023 (utorok), 18:30 – 19:20 a 19:30 – 20:20

Prečo je „cool“ byť všeobecným lekárom? Vidiecka a mestská ambulancia.

Panelová moderovaná diskusia (120 min).

Témy: Prečo je „cool“ byť všeobecným lekárom? Čo všetko robí všeobecný lekár ? Práca vo všeobecnej ambulancii – v čom sa líši mestská a vidiecka ambulancia? V čom je vidiecka ambulancia iná a aké sú jej pozitíva? Ako fungujú centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku ? Príbehy ako a prečo sa stali všeobecnými lekármi uznávaní odborníci z praxe. Model modernej ambulancie všeobecného lekára v meste a na vidieku. Všeobecný lekár ako zamestnávateľ a manažér zdravotnej starostlivosti.

Moderátor: doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Lektori: MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH, MUDr. Bc. Juraj Kobyľák, MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Lenka Schwanczar Tomková, MUDr. Beata Špániková, PhD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 09. 2023 (utorok), 18:30 – 19:20 a 19:30 – 20:20

Prístrojové vybavenie v ambulancii všeobecného lekára – súčasnosť  a perspektívy.

Úvodná prednáška (30 min).

Lektor: MUDr. Martina Jandzíková, MUDr. Liliana Podhorská, MPH.

Workshop I – meranie členkovo ramenného indexu a pulzovej vlny v ambulancii všeobecného lekára (workshop, 60 min).

Lektor: MUDr. Martina Jandzíková 

Workshop II – POCT (test okultného krvácania, INR, CRP) v ambulancii všeobecného lekára (workshop, 60 min).

Lektor: MUDr. Liliana Podhorská, MPH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. 10. 2023 (utorok), 18:30 – 19:20 a 19:30 – 20:20

Špecifiká práce všeobecného lekára.

Závislosti - tabakizmus, alkohol a iné. Praktické skúsenosti z ambulancie.

Prednáška (60 min).

Lektor: MUDr. Bc. Juraj Kobyľák

Prevencia a preventívne programy vrátane očkovania.

Prednáška (60 min).

Lektor: MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 10. 2023 (utorok), 18:30 – 19:20 a 19:30 – 20:20

Obezita –  čo všetko robí všeobecný lekár na ambulancii.

(workshop, 120 min).

Lektor: MUDr. Adriana Orechovská

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 10. 2023 (utorok), 18:30 – 19:20 a 19:30 – 20:20

Ako a prečo stratifikujeme pacienta vo všeobecnej ambulancii ?

Prednáška s interaktívnou diskusiou (60 min).

Lektor: doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

Infekcie horných a dolných dýchacích ciest – diferenciálna diagnostika a správny postup.

Prednáška (60 min).

Lektor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Diskusia na záver (60 min).

Lektori: doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Témy: Zaujala vás práca všeobecného lekára ? Aké sú možnosti špecializačného štúdia – rezidentské a nerezidentské štúdium na LFUK. Uvítali by ste prázdninovú prax vo všeobecnej ambulancii ? Pripravili sme pre vás ďalšie zaujímavé a praktické formy vzdelávania ...

 

 

STÁŽE

V zimnom semestri 2023/2024 absolvujú stáže na ambulanciách všeobecného lekárstva krúžky: 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Stáž treba absolvovať najneskôr do 15.12.2023 !

 

Zoznam lektorov a školiacich ambulancií a pridelené krúžky:

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH (Kráľová pri Senci alebo Modra) - vidiecka aj mestská ambulancia: kr.14

MUDr. Špániková Beata, PhD. (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 15

MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MHA, MPH (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 16.

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA (Veľký Biel) - vidiecka ambulancia: kr. 17

MUDr. Liliana Podhorská, MPH (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 18a

MUDr. Katarína Sollárová  (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 19

MUDr. Katarína Tesárová (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 20

MUDr. Katarína Tóthová (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 18b

MUDr. Iveta Malíková, MPH (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 21

MUDr. Silvia Masaryková (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 22

MUDr. Marta Makovníková (Bratislava) - mestská ambulancia: kr 23a

MUDr. Michal Kovár (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 24

MUDr. Lipovský Peter (Miloslavov)  - vidiecka ambulancia: kr. 25

MUDr. Dominika Šafárová (Pezinok) - mestská ambulancia: kr. 26

MUDr. Nikola Viszlaiová (Bratislava) - mestská ambulancia: kr. 23b

 

 

Každý študent si napriek pridelenej ambulancii ľubovoľne a po predchádzajúcej dohode s lektorom môže vybrať akúkoľvek školiacu ambulanciu zo zoznamu. Odporúčame študentom zažiť unikátnu a špecifickú prax aj vo vidieckych ambulanciách. 

 

MUDr. Peter Bakič (Trnava alebo Zavar) - vidiecka aj mestská ambulancia

MUDr. Petra Dobrovodská (Trnava) - mestská ambulancia

MUDr. Michaela Macháčová (Topoľčany) - mestská ambulancia

MUDr. Gabriela Juríková (Šaľa) - mestská ambulancia

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M. (Bátorove Kosyhy)  - vidiecka ambulancia

MUDr. Bc. Juraj Kobyľák (Ružomberok) - mestská ambulancia

MUDr. Martina Jandzíková (Žilina) - mestská ambulancia

MUDr. Anna Repovská (Trebišov) - mestská ambulancia

MUDr. Lenka Szwanczar Tomková (Široké)  - vidiecka ambulancia

MUDr. Xénia Wöstmann (Streda nad Bodrogom) - mestská ambulancia

MUDr. Adriana Orechovská (Melčice - Lieskové)  - vidiecka ambulancia

 

 

 

 

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu

1. účasť na teoretickej výučbe (obsah a termíny aktualizované v rozvrhu)

2. účasť na praktickej výučbe (stáže) 

- študent je povinný osloviť (telefonicky alebo mailom) lektora v akreditovanej školiacej ambulancii (uvedené v kontaktoch) a dohodnúť si včas stáž na ambulancii

- stáž v trvaní jeden deň absolvuje kedykoľvek počas aktuálneho semestra

- lektor v danej ambulancii v jeden deň školí optimálne jedného, maximálne dvoch študentov (stáž si preto dohodnite včas !)

3. lektor hodnotí vedomosti študenta, jeho aktivitu v ambulancii a prezenciu elektronicky na ustav.vld.bagmail.com 

4. študent je povinný vypracovať štrukturovaný hodnotiaci list (uverejnený v časti FORMULÁRE), v ktorom stručne popíše jeho prvý deň vo všeobecnej ambulancii a najzaujímavejšiu kazuistiku. Zaslať na ustav.vld.bagmail.com. 

Formuláre

  • Hodnotiaci_list.docxŠtudent je povinný po ukončení stáže vyplniť hodnotiaci list a zaslať na adresu: ustav.vld.ba@gmail.com

Plánované odborné aktivity

Všetkých medikov so záujmom o všeobecné lekárstvo pozývame v spolupráci s najväčšou odbornou spoločnosťou všeobecných lekárov - Spoločnosťou všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na unikátne európske formy vzdelávania lektormi z praxe, ktorých poznáte aj zo svojich školiacich ambulancií.

- Kongres SVLS (vždy v máji)

informácie, termíny a témy tu: www.svls.sk

- Akadémia medicíny, práva a manažmentu 

- Moja ambulancia

informácie, termíny a témy tu: www.akademiampm.sk

Ak sa plánujete stať všeobecným lekárom, zaregistrujte sa ako člen SVLS/medik bezplatne a budete včas informovaný nielen o plánovaných odborných aktivitách, ale aj o aktuálnom dianí v odbore všeobecné lekárstvo na Slovensku.

 

Sledujte všeobecných lekárov a aktuálne dianie aj tu:

Fb - REZIDENTI

https://www.facebook.com/<wbr />profile.php?id=100063665166169

Fb SVLS

https://www.facebook.com/<wbr />vseobecnilekarisvls

INSTAGRAM

https://instagram.com/<wbr />vseobecni_lekari?igshid=<wbr />MzRlODBiNWFlZA==

 

 

 

SVLS - Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
GP - Future Generation of General Practitioners

Všeobecné lekárstvo - špecializačné štúdium

špecializačné štúdium:

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/

 

rezidentské štúdium:

https://www.fmed.uniba.sk/studium/rezidentske-studium/

 

termíny skúšok a vzdelávacích aktivít:

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/rozvrhy-specializacna-skuska/