Študijné programy

Náhradné stáže za zimný semester 2022/2023 pre Všeobecné lekárstvo

Náhradné stáže za zimný semester 2022/2023 pre Všeobecné lekárstvo sa budú konať :

1. stážový deň sa bude konať dňa 19.12.2022

3. stážový deň sa bude konať dňa 20.12.2022


 

Študenti sa nemusia nahlasovať na náhradné stáže, v deň náhradných stáží sa dostaviana 8,30 hod. na Mickiewiczovu 13 na Dermatovenerologickú kliniku pred poslucháreň kliniky.

 

 

Učebnica:

 Šimaljaková M., Buchvald D.: DERMATOVENEROLÓGIA, Bratislava 2019

 je k zapožičaniu dostupná v Akademickej knižnici LF UK, Odborárske  námestie 14/b

 

Povinná literatúra ku skúške z dermatovenrológie už je dostupná na webe LF UK

Všeobecné lekárstvo 6.ročník

    Na praktickú časť skúšky je potrebné nosiť si plášte!!!!!!

    Záverečné skúšky z dermatovenerológie pre Zubné lekárstvo

    Dentistry 6th Class

    Examination from Dermatovenerology General Medicine 6th class