Študijné programy

Náhradné stáže za zimný semester 2022/2023 pre Všeobecné lekárstvo

Náhradné stáže za letný semester 2022/2023 pre Všeobecné lekárstvo sa budú konať :

1. stážový deň sa bude konať dňa 24.5.2023

3. stážový deň sa bude konať dňa 25.5.2023

4. stážový deň sa bude konať dňa 26.5.52023

 

 

Študenti sa nemusia nahlasovať na náhradné stáže, v deň náhradných stáží sa dostaviana 8,30 hod. na Mickiewiczovu 13 na Dermatovenerologickú kliniku pred poslucháreň kliniky.

 

 

Učebnica:

 Šimaljaková M., Buchvald D.: DERMATOVENEROLÓGIA, Bratislava 2019

 je k zapožičaniu dostupná v Akademickej knižnici LF UK, Odborárske  námestie 14/b

 

Povinná literatúra ku skúške z dermatovenrológie už je dostupná na webe LF UK

Na praktickú časť skúšky je potrebné nosiť si plášte!!!!!!

Prtednášky z dermatovenerológie pre Zubné lekárstvo 5. ročník

Prednášky z dermatovenerológie pre Zubné lekárstvo  ZS 2023/2024 sa konajú prezenčnou formou v posluchárni Dermatovenerologickej kliniky , Mickiewiczova 13, pavilón H, 2. poschodie

Záverečné skúšky z dermatovenerológie pre Zubné lekárstvo

Dentistry 6th Class

Examination from Dermatovenerology General Medicine 6th class