Zamestnanci

Zamestnanci

 1. ADF Uplatnenie imunomodulačnej terapie pri chronických a recidivujúcich ochoreniach kože a mäkkého tkaniva / Magdaléna Záborská ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 69, č. 2 (2020), s. 64-67
 2. ADF Nedermatofytické vláknité huby - saprofyty či patogény mykotických nákaz? / Silvia Jurovčíková
  In: Derma. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 3-7
 3. ADF Monitoring the prevalence of a spectrum of microorganisms in otitis externa with main focus on otomycoses in Slovakia in the period from 2012 to 2015 - pilot study / Silvia Jurovčíková, Magdaléna Záborská, Mária Šimaljaková
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 12, č. 4 (2018), s. 181-186
 4. AED Riziká mikrobiálnych infekcií v plastickej chirurgii / M. Záborská ... [et al.]
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 196-201
 5. AFH Mykotické infekcie otitits externa - diagnostika a manažment liečby / Silvia Jurovčíková
  In: Derma. - Roč. 19, č. 4 (2019), s. 26-27
 6. AFH Výskyt mikroskopických húb u pacientov s otitits externa na Slovensku v rokoch 2012-2015 / Silvia Jurovčíková, G. Pavelek
  In: Dermatológia pre prax. Suplement. - Roč. 13, č. S1 (2019), s. 18-19