Zamestnanci

Zamestnanci

 1. ADC Giant seborrheic keratoses on penis / M. Part ... [et al.]
  In: Journal of Sexual Medicine. - Vol. 11, No. 12 (2014), s. 3119-3122
 2. ADE Polymorphic eruption of pregnancy – new therapeutic approach / M. Part, B. Gulánová, M. Šimaljaková
  In: Journal of Pregnancy and Reproduction [elektronický zdroj]. - Vol. 1, No. 2 (2017), s. 1-3 [online]
 3. ADE Vlastné skúsenosti liečby condylomata acuminata pomocou lokálne aplikovaných sinekatechínov / Martina Part
  In: Gynekologie a porodnictví. - Roč. 3, č. 1 (2019), s. 75-76
 4. ADF Možnosti liečby condylomata acuminata / Martina Part
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2016), s. 96-98
 5. ADF Efektívne dermatofibrómy / Martina Part
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 13, č. 4 (2019), s. 138-140
 6. ADF Riziko HPV infekcií u heterosexuálnych párov / M. Part, D. Švecová
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 9, č. 4 (2015), s. 130-132
 7. ADF Kľúčová úloha IL-17A v patogenéze psoriázy / Martina Part
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 14-16
 8. ADF Camellia sinensis - možnosti jej využitia v dermatovenerológii / M. Part, D. Švecová
  In: Derma. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 15-18
 9. ADF Možnosti lokálnej liečby condylomata acuminata / M. Part, D. Švecová
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 13, č. 3 (2015), s. 125-127
 10. ADF Alopecia areata a možnosti jej terapie / Martina Part
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 12-14
 11. ADF Rôzne zdroje, jeden interleukín: kľúčová úloha IL-17A v patogenéze psoriázy / Martina Part
  In: Derma. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 12-14
 12. ADF Lupus erythematodes cutaneous subacutus u pacientky so syndrómom SHARP / B. Gulánová, M. Part, M. Šimaljaková
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 60-62
 13. ADF Súčasná situácia infekcií HIV/AIDS / M. Kráľová, D. Švecová
  In: Derma. - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 11-15
 14. ADF Účinnosť sekukinumabu pri liečbe palmoplantárnej a nechtovej psoriázy / M. Part, M. Šimaljaková
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 4, č. 4 (2016), s. 4-7
 15. ADF Možnosti právnej intervencie v problematike STI z pohľadu správneho práva / J. Chylo, M. Kráľová, D. Švecová
  In: Derma. - Roč. 13, č. 1 (2013), s. 7-12
 16. ADF HPV infekcia u adolescenta s diabetes mellitus - kazuistika / M. Part, D. Švecová
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 18-20
 17. ADF Sinekatechíny / Martina Part
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, č. 4 (2017), s. 159-160
 18. ADM Buschke-Löwensteinov tumor u imunodeficientného pacienta - popis prípadu a prehľad terapeutických možností / M. Kráľová, D. Švecová
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 89, č. 6 (2014), s. 270-274
 19. ADM Mnohopočetné verrucae vulgares spôsobené vysoko onkogénnym HPV 16 u imunodeficitného pacienta s HIV infekciou / M. Part, D. Švecová
  In: Česko-slovenská dermatologie. - Roč. 90, č. 1 (2015), s. 20-24
 20. ADN Increasing trend in syphilis / D. Švecová, M. Part, J. Luha
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 116, č. 10 (2015), s. 596-600
 21. AFG Lokálne aplikované sinekatechíny v terapii condylomata acuminata / Martina Part
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 11, č. 3 (2017), s. 123
 22. AFG Condyloma acuminata: Update / Martina Part
  In: The Modern Face of Dermatology [elektronický dokument] : EADV. - ISBN 978-88-942552-9-4. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1], Abstr. No. D2T06.2B [USB-key]
 23. AFG Syphilitic uveitis - a case report / A. Kovačiková Curková ... [et al.]
  In: 22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology : Dermatovenereology in a Changing World [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-6-4. - Istanbul : [s.n.], 2013. - S. P1680 [CD-ROM]
 24. AFG Uncommon STI in the Slovak Republic in the period of 1994-2010 / Z. Murárová ... [et al.]
  In: 21st EADV Congress Skin is Vital [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-2-6. - Prague : EADV, 2012. - S. P1027 [CD-ROM]
 25. AFG Increase in syphilis incidence over the past two decades in the Slovak Republic / D. Švecová ... [et al.]
  In: 21st EADV Congress Skin is Vital [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-2-6. - Prague : EADV, 2012. - S. FC07.1 [CD-ROM]
 26. AFG Dermatophytic infection by domestic animals is still highly actual / M. Rakúsová, M. Kráľová, D. Švecová
  In: 21st EADV Congress Skin is Vital [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-2-6. - Prague : EADV, 2012. - S. P595 [CD-ROM]
 27. AFG HPVs and sebborrheic keratoses - is there any association? / Martina Part
  In: 25th EADV Congress [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-9-5. - Lugano : EADV, 2016. - S. P1602 [USB kľúč]
 28. AFG Lupus subacutus-like reaction induced by omeprazole / B. Gulanová, M. Part, M. Šimaljaková
  In: 25th EADV Congress [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-9-5. - Lugano : EADV, 2016. - S. P0150 [USB kľúč]
 29. AFG Multiple common warts treated with 5% imiquimod cream in HIV patient - a case report / M. Kráľová ... [et al.]
  In: EADV 2013 : Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-4-0. - Lugano : EADV, 2013. - S. P263 [CD-ROM]
 30. AFG Hyperpigmentation of the skin caused by chloroquine treatment in a patient with chronic discoid lupus erythematosus / A. Kováčiková Curková ... [et al.]
  In: EADV 2013 : Spring Symposium [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-4-0. - Lugano : EADV, 2013. - S. P041 [CD-ROM]
 31. AFG Detection of high-risk human papilloma viruses from common warts and genital warts / M. Part, D. Švecová, M. Šimaljaková
  In: 23rd World Congress of Dermatology. - ISBN 978-0-9685848-3-5. - Vancouer : VDWC, 2015. - nestr. [1 s.]
 32. AFG Common warts in genital area in adolescent with diabetes mellitus type 1 / M. Kráľová, D. Švecová
  In: Building Bridges [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-1-9. - Lugano : EADV, 2014. - P1395 [CD-ROM]
 33. AFG Management of patient with Buschke-Löwenstein tumor in scrotal and perianal area / M. Kráľová, D. Švecová
  In: Building Bridges [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-1-9. - Lugano : EADV, 2014. - P1795 [CD-ROM]
 34. AFG Clinical cases from around Europe: polymorphic eruption of pregnancy - therapeutic options / M. Part, B. Gulánová, M. Šimaljaková
  In: 24th EADV Congress [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-5-7. - Lugano : EADV, 2015. - S. D3T1.2 [CD-ROM]
 35. AFG Dermatology and internal medicine, including skin manifestations of systemic diseases urticaria pigmentosa presenting with anaphylactoid reactions / M. Part, B. Gulánová, M. Šimaljaková
  In: 24th EADV Congress [elektronický zdroj]. - ISBN 978-88-906829-5-7. - Lugano : EADV, 2015. - S. P0754 [CD-ROM]
 36. AFH Fotodynamická terapia v liečbe adnexálneho tumoru / M. Part, E. Heizerová, D. Švecová
  In: Derma. - Roč. 15, č. 2 (2015), s. 23
 37. AFH Condylomata acuminata gigantea u imunodeficientného pacienta / M. Kráľová, D. Švecová
  In: Derma. - Roč. 13, č. 4 (2013), s. 31
 38. AFH Klinické spektrum HPV infekcií a ich liečba / Martina Part
  In: Via practica. Suplement. - Roč. 15, č. S1 (2018), s. 17-17
 39. AFH Okulárny syfilis - kazuistika / A. Kováčiková Curková ... [et al.]
  In: Derma. - Roč. 13, č. 4 (2013), s. 30-31
 40. AFH Nové možnosti v liečbe condylomata acuminata / M. Part, D. Švecová
  In: Derma. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 22-23
 41. AFH Dermatoskopia dermatóz / L. Kolláriková, M. Part
  In: Derma. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 23
 42. AFH Manažment polymorfnej erupcie v gravidite / M. Part, B. Gulánová, M. Šimaljaková
  In: Derma. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 22
 43. AFH Urticaria pigmentosa s celkovými príznakmi - kazuistika / B. Gulánová, M. Part, M. Šimaljaková
  In: Derma. - Roč. 16, č. 2 (2016), s. 22
 44. AFH Diferenciálna diagnostika jazviaceho procesu na tvári / M. Part, M. Šimaljaková
  In: Derma. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 39
 45. AFH Ako rozpoznať a liečiť chronickú spontánnu urtikáriu / Martina Part
  In: Preventívna medicína 8. - ISBN 978-80-973293-0-3. - Bratislava : Lekár, 2019. - S. [1-1]
 46. AFH Novinky v lokálnej liečbe condylomata acuminata / M. Part, D. Švecová
  In: 12. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov. - ISBN 978-80-89305-39-1. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 19
 47. AFH Dermatofibrómy u pacientky so SLE / Martina Part
  In: Derma. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 10-10
 48. AFH Význam mikrobiómu kože a jeho obnova / Martina Part
  In: DERMA 3. tisícročia. - Roč. 19, č. 1-4 (2019), s. 52-52
 49. AFH Sinekatechíny v dermatovenerológii / M. Part, D. Švecová
  In: Derma. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 38
 50. AFH Lymfóm kože imitujúci hyperkeratotický ekzém / Martina Part
  In: Derma. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 24-25
 51. AFH Suspektný Quinckeho edém / Martina Part, Mária Šimaljaková
  In: Derma. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 25-25
 52. AFH Iné menej časté STI v spektre ostatných STI v období posledných dvoch dekád / D. Švecová ... [et al.]
  In: 13. Smrdácke dni. - Smrdáky : [s.n.], 2012. - S. 4
 53. AFH Mnohopočetná HPV infekcia u HIV pozitívneho pacienta / M. Kráľová ... [et al.]
  In: 13. Smrdácke dni. - Smrdáky : [s.n.], 2012. - S. 4
 54. AFH Možnosti právnej intervencie v problematike STI infekcií / J. Chylo, M. Kráľová, D. Švecová
  In: 8. spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. 15
 55. AFH Vzrastajúci trend syfilisu v regiónoch Slovenska v období dvoch dekád (1991-2010) / D. Švecová ... [et al.]
  In: 8. spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. 13-14
 56. AFH Eruptívne dermatofibrómy / Martina Part
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 138-138
 57. AFH Progredujúce jazvenie tváre - kazuistika / M. Part, Z. Szép, M. Šimaljaková
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 10, č. 4 (2016), s. 153
 58. AFH Liečba genitálnych bradavíc lokálne aplikovanými sinekatechínmi / Martina Part
  In: Dermatológia pre prax. - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 139-139
 59. BDF Pigmentové lézie vulvy / Martina Kráľová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 14 (2014), s. 9-10
 60. BDF Prírodná sila katechínov v liečbe anogenitálnych bradavíc / Martina Part
  In: Derma. - Roč. 14, č. 3 (2014), s. 19
 61. BDF HIV a AIDS - globálny problém / Martina Kráľová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 4 (2014), s. 16-18
 62. BDF HPV - neviditeľný nepriateľ / Martina Kráľová
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 29 (2013), s. 28-29
 63. BDF Vakcinácia proti ľudským papilomavírusom / Martina Part
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 4 (2015), s. 4-6
 64. BFA Efficacy of topical sinecatechins in the therapy of anogenital warts / M. Part, D. Švecová
  In: HPV 2015 : Exploring new worlds in research [elektronický zdroj]. - Lisbon : [s.n.], 2015. - S. 827 [online]
 65. BFB Jazviaci proces na tvári - follow up / Martina Part
  In: 19. Smrdácke dni. - Bratislava : Slovenská dermatovenerologická spoločnost', 2018. - S. [1-1], Abstrakt č. 12
 66. BFB Sinekatechíny v terapii condylomata acuminata / Martina Part
  In: 4. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. - Bratislava : SLS, 2017. - S. 28
 67. BFB Mastocytóza / B. Gulánová, M. Part, M. Šimaljaková
  In: 16. Smrdácke dni. - Smrdáky : Prírodné liečebné kúpele, 2015. - S. 7
 68. BFB Klinické spektrum kožných ochorení v gravidite a možnosti ich liečby / M. Part, B. Gulánová, M. Šimaljaková
  In: 16. Smrdácke dni. - Smrdáky : Prírodné liečebné kúpele, 2015. - S. 7-8
 69. BFB Autoimunitné ochorenia štítnej žľazy ako komorbidita CSU / Martina Part
  In: Jubilejné 20. Smrdácke dni : abstrakty. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2019. - S. 3-3
 70. BFB HPV infekcia u adolescenta s diabetes mellitus 1. typu / M. Kráľová, D. Švecová
  In: Dermatózy detí 2013. - Bratislava : SDVS, 2013. - S. 8
 71. BFB Buschke-Löwensteinov tumor u pacienta so sekundárnym imunodeficitom / M. Kráľová, D. Švecová
  In: Liečba imunologicky mediovaných ochorení. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - nestr. [1 s.]
 72. BFB Zriedkavá seboroická keratóza v genitálnej oblasti / M. Part, D. Švecová
  In: 10. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 2
 73. BFB Ľudské papilloma vírusy / Martina Part
  In: Moderné trendy liečby ochorení prenosných pohlavným stykom. - Bratislava : SDS, 2015. - S. 1
 74. BFB Menej časté STI na Slovensku od roku 1994 / M. Part, D. Švecová
  In: Moderné trendy liečby ochorení prenosných pohlavným stykom. - Bratislava : SDS, 2015. - S. 2
 75. BFB Získaný syfilis u pediatrického pacienta - kazuistika / L. Šranková ... [et al.]
  In: 15. Smrdácke dni. - Smrdáky : Prírodné liečebné kúpele, 2014. - S. 4
 76. BFB Adnexálny tumor liečený fotodynamickou terapiou / M. Part, M. Heizerová, D. Švecová
  In: 15. Smrdácke dni. - Smrdáky : Prírodné liečebné kúpele, 2014. - S. 8
 77. DAI Súčasný pohľad na problematiku HPV infekcií v dermatológii / Martina Part ; školiteľ Danka Švecová
  Bratislava : [s.n.], 2016
 78. GII Starostlivosť o citlivú pokožku - keď baktérie pomáhajú / Martina Part
  In: Dermato magazín. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 36-38
 79. GII Aj slnko môže škodiť... / Martina Part
  In: Derma revue. - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 67
 80. GII Atopická dermatitída a kožný mikrobióm / Martina Part
  In: Dermato magazín. - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 37-38
 81. GII Akné a lokálna liečba / Martina Kráľová
  In: Dermato magazín. - Roč. 4, č. 3 (2013), s. 14-15
 82. GII HPV infekcie - nechcený "darček" / Martina Kráľová
  In: Dermato magazín. - Roč. 4, č. 2 (2013), s. 32-33
 83. GII Plešatenie nie je len problém mužov / Martina Part
  In: Dermato magazín. - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 44-45
 84. GII Zabijak menom HIV / Martina Kráľová
  In: Dermato magazín. - Roč. 5, č. 1 (2014), s. 16-17
 85. GII Koža a slnko... / Martina Part
  In: Helios. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 4-7
 86. GII Zázračné spojenie kyseliny hyalurónovej a mineralizujúcej termálnej vody / Martina Part
  In: Dermato magazín. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 22-24
 87. GII Pleť na jar / Martina Part
  In: Finančné aktuality. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 30-30
 88. GII Letné mesiace sa spájajú so zvýšeným výskytom pohlavných chorôb / Martina Kráľová
  In: Derma revue. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 4-6
 89. GII Pohlavné choroby - stále aktuálna problematika / Martina Kráľová
  In: Liek pre vaše zdravie. - Roč. 4, č. 6 (2012), s. 29
 90. GII Rozžiarte svoju pleť s príchodom jari / Martina Part
  In: Dermato magazín. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 6-6
 91. GII Očkovanie proti vírusu HPV / Martina Part
  In: Dermato magazín. - Roč. 5, č. 2 (2014), s. 34-35